MENÜ

2.Sınıflar Alışverişe Yeni Bir Boyut Getirdi! – Aralık 2016

ALKEV Özel Okulları 2. Sınıf öğrencileri Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi derslerinde ortak hedefler doğrultusunda eğlenceli bir performans ödevi hazırlayıp, birçok kazanımı bir araya getiren bir sunum gerçekleştirdiler.

Üretim-Tüketim-İletişim-Problem Kurma / Çözme Ve Tahmin

Türkçe dersinin “Üretim ve Tüketim”, Hayat Bilgisi dersinin “iletişim” ve Matematik dersinin aynı haftalara denk gelen “problem kurma ve çözme” kazanımlarını içeren sunumda öğrenciler; Etkili iletişimi içeren diyaloglar hazırladılar. Bu mizanseni probleme çevirip, zevkle çözdüler.

Böylece öğrencilerimiz 3 derste öğrendikleri birçok kazanımı hayata transfer etme şansı buldular.