MENÜ

28. Ulusal Dilbilim Kurultayı – Eylül 2014

Okulumuzun İngilizce Zümre Başkanı Sayın Derya ARIBAŞ “İkinci Dil Almanca’nın Üçüncü Dil İngilizce Üzerinde Etkisi; Olumlu Dil Aktarımı” adlı çalışmasını, Sakarya Üniversitesi’nde yapılan 28. Ulusal Dilbilim Kurultayı’nda sundu.

Bu çalışmada, ana dili Türkçe, ikinci dili Almanca olan çocukların üçüncü dil İngilizce’deki artikelleri (a, the) öğrenirken Almanca’dan olumlu dil aktarımı yapıp yapmadıkları ve bu aktarımın A1 ve B1 düzeyindeki etkileri araştırılmıştır. Okulumuz öğrencilerinin de dahil edildiği bu çalışma sonucunda; ikinci dili Almanca olan çocukların diğer katılımcılara (ikinci dili İngilizce olan Türk çocuklarına) göre anlamlı bir farkla daha başarılı olup, ikinci dil Almanca’dan üçüncü dil İngilizce’ye olumlu dil aktarımı yaptıkları kanıtlanmıştır.

Söz konusu çalışma, alanında veri sağlayan ilk araştırmalardandır. Bu değerli çalışmayı yapan ve Ulusal Dilbilim Kurultayı’nda konunun uzmanları  ile paylaşan değerli öğretmenimiz Derya ARIBAŞ’a, araştırma verilerine sağladıkları katkı nedeniyle sevgili öğrencilerimize çok teşekkür ederiz. Öğretmenimiz, ileride bu çalışmayla ilgili bir de makale yayınlayacaktır.

Foto