MENÜ

3.Sınıflar Sosyal Sorumluluk Projesi “HAYTAP” – Mart 2017

HAYTAP (Hayvan Hakları Türkiye Aktif Güç Birliği Platformu), doğaya zarar verilmesi ve hayvanların haklarının ihlal edilmesi durumunda imkânları dâhilinde kamuoyunu bilinçlendirmeye çalışan, ihlallerin önüne geçilmesi için hukukî yolları kullanan, eğitim çalışmalarına katılan, ilgili yasaların değişmesi ve daha iyi bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli resmî görüşmeleri ve halkla ilişkiler çalışmalarını yürüten bir kuruluştur.

3. Sınıf öğrencileri 14 Mart Salı günü “HAYTAP” a bağışta bulunabilmek için yiyecek satışı gerçekleştirdiler.
Öğrenciler, hayvanlara yardımcı olmanın farkındalığıyla hareket ederek koordineli bir biçimde çalıştılar.