MENÜ

Anaokulunda Aile Katılım Etkinlikleri – Aralık 2015

Araştırmalar gösteriyor ki, okul ve aileler arasında kurulan iyi bir iletişim, işbirliğini güçlendirmekte, bu durum ise çocukların okul başarısını arttırmaktadır.

Bu amaçla Rehberlik Birimi ile birlikte planlanan seminerler, film atölyeleri ve veli toplantılarının yanında, ailelerin okul etkinliklerinin içinde yer aldıkları ‘Aile Katılım Etkinlikleri’ de düzenlenmektedir.

Bu etkinliklerde aileler, kendi çocuklarının bulunduğu sınıflar için; mesleklerini tanıtan, hikâye okuma ya da sanat etkinliklerini kapsayan çalışmalar planlayarak uygularlar.

Hem çocuklar, hem de aileler için keyifli dakikaların yaşandığı Aile Katılım Etkinlikleri yıl boyunca devam edecektir.