MENÜ

Bir Kitabı Tekrar Yaratmak: Momo! – Şubat 2018

Türkçe Zümresi ile Bilişim Teknolojileri bölümü 7. sınıf öğretmenlerinin ortak projesi ve UbD planlaması doğrultusunda öğrencilerimiz okuma listelerindeki Michael Ende’nin “Momo” adlı eserini yer/mekân ve karakter özelliklerini dikkate alarak okudular. Eleştirel okuma saatleri ile betimleme ögelerini tespit etme fırsatı bulan öğrencilerimiz kitabı tekrar yaratım sürecine geçti. “Minecraft” ile romandaki karakterler, mekânlar yaratıcı bir süreçten geçirilerek hikâye haritasına dahil edildi. Her öğrencinin özgün bir çalışma ortaya koyduğu, hikâye unsurlarının belirlendiği bu etkinlik ile öğrencilerimiz dilediği ögeyi temel alarak hem diğer çalışmalarla farklılıklarını belirledi hem de okudukları kitaptaki olay örgüsünü tekrar yaşayarak kalıcı bir öğrenme süreci yaşadılar.