MENÜ

Eko Okul – Evdeki Kaynakları Tasarruflu Kullanma – Ocak 2020

2.sınıflar olarak, Eko Okul eylem planımız kapsamında Hayat Bilgisi dersinde bilgi kartlarımızı hazırladık.
Öncelikle evimizde kullandığımız kaynaklar, kaynakları tasarruflu kullanma, israf etmeme gibi konulara değindik. Bu kavramları örnek olay üzerinde bir ailenin günlük yaşantısından ve sohbetlerinden yola çıkarak somutlaştırdık. Kaynakların sınırsız olmadığı, kaynakların kullanımlarının karşılığında aile bütçesinden bir miktar paranın ayrıldığı, paramızı etkili kullanabilmek için kaynakları doğru kullanmamız gerektiği vurgulandı.
Kavramların doğru bir şekilde anlaşılmasının ardından her öğrenci tarafından “Bilgi Kartı” hazırlandı. Öğrenciler, kendi seçtikleri kaynağın tasarruflu kullanılması için önerilerin ve bilgilerin yer aldığı bir kart hazırlayarak çevrelerindeki bireylerin okuyabilecekleri bir alana astılar. Bu çalışmalarını fotoğrafladılar. Böylece çevrelerinde bir farkındalık oluşturdular.