MENÜ

“Felsefe görünenin ötesine bakmaktır” – Mart 2022

ALKEV Özel Okulları olarak daha çok düşünen, sorgulayan, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerisi gelişmiş bireyler yetiştirmek temel hedeflerimiz arasında. Bu hedefimizden yola çıkarak 3 ve 4. Sınıflarla “P4C / Çocuklar İçin Felsefe” kulüp çalışmalarımızı başlattık.

“Bu programın amacı, çocukları filozoflara veya karar alıcılara dönüştürmek değil, onların daha düşünceli, daha yansıtıcı ve daha akılcı bireyler olmalarına yardımcı olmaktır.” -Matthew Lipman

Çok güçlü bir soru sorma zekası potansiyeline sahip bu yaş grubu çocukların, potansiyellerini ortaya çıkarmaları açısından P4C uygulamaları son derece etkilidir. Düşünen bir varlık olarak tanımladığımız insanın bu en temel özelliğinin küçük yaşta farkındalıkla geliştirilmesi çocuk gelişimi adına büyük önem taşımaktadır.

P4C bir çocuğa tüm yaşamı ve eğitim hayatı boyunca ihtiyaç duyacağı, eleştirel ve yaratıcı düşünme yetisini geliştirir.

Çocuklar P4C etkinlikleri sayesinde fikirlerini özgürce paylaşmayı, arkadaşlarını dinlemeyi, onların düşüncelerine itiraz ederken özenli olmayı ya da aynı düşünceye katılarak o düşünceyi iş birliği içinde geliştirmeyi öğrenir.

P4C eğitim yaklaşımını geliştiren Matthew Lipman gibi çocukların doğasından gelen merak ve keşfetme arzusunun felsefe ile birleştirildiğinde, çocukları gelecekte daha esnek ve etkin düşünen yetişkinler haline getireceğine inanmaktayız.