MENÜ

Galata Mevlevîhanesi Gezisi – Aralık 2018

“Pervâneye sorma hâhişinden
Sevdâsını anla sûzişinden”

Şeyh Galip

ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesi 10.sınıf öğrencileri ile Türk Dili ve Edebiyatı dersinin Şiir Ünitesi kapsamında Tekke edebiyatını, tasavvuf felsefesini, Mevlevîlik kavramını ve bu felsefeyi benimsemiş şairlerden Şeyh Galip’i tanımak; devrinin kültürünü ve sanatını yansıtan kurumlardan biri olan Galata Mevlevîhanesi’ni gözlemleyerek, inceleyerek öğrenmek amacıyla 11 Aralık 2018 Salı günü bir gezi gerçekleştirdik.

İstanbul’da tasavvuf felsefesinin izlerini görmeye olanak sağlayan mekânlardan biri olan Galata Mevlevihanesi’nde öğrencilerimiz, öğretmenleri ile tasavvuf kültürü ve Mevlana’nın bu kültürdeki yeri konusunda önemli paylaşımlarda bulundular. Ayrıca Mevlevihane’nin içinde sergilenen yazılı ve görsel sanat eserlerini, tasavvufî törenlerde – sema- önemli yere sahip olan müzik aletlerini görme fırsatı yakaladılar.

Öğrencilerimiz, Divan şiirimizin son büyük temsilcisi Şeyh Galip’i ve tasavvuf felsefesini yansıtan eseri Hüsn ü Aşk’ı bu mistik ortamda bir kez daha irdeleyerek öğrenmelerini pekiştirdiler. Gerek mutasavvıf şairlerin ve tasavvufî şiirlerin gerekse yüzyıllar boyunca bilimi, musikiyi, felsefeyi, güzel sanatları ve edebiyatı bir arada barındıran mevlevîhanelerin Türk kültürüne etkilerini öğrenmiş oldular.