MENÜ

Okulumuz İngilizce Zümre Başkanı Derya Arıbaş EUROSLA’da – Eylül 2014

Okulumuzun İngilizce Zümre Başkanı Sayın Derya ARIBAŞ “The acquisition of the article system in L3 English by Turkish-German bilingual young learners: Evidence for positive transfer from L2 German” adlı çalışmasını, bu yıl 3-6 EYLÜL 2014 tarihlerinde İngiltere’deki York Üniversitesi’nde yapılan 24. EUROSLA’nda (European Second Language Association) sundu.

Bu çalışmada, ana dili Türkçe, ikinci dili Almanca olan çocukların üçüncü dil İngilizcedeki artikelleri (a, the) öğrenirken Almancadan olumlu dil aktarımı yapıp yapmadıkları ve Almancadaki farklı dil yeterlilik düzeylerinin bu aktarımında etkili olup olmadığı araştırılmıştır. Okulumuz öğrencilerinin de dâhil edildiği bu çalışma sonucunda; ikinci dili Almanca olan çocukların diğer katılımcılara (ikinci dili İngilizce olan Türk çocuklarına) göre anlamlı bir farkla daha başarılı olup, ikinci dil Almancadan üçüncü dil İngilizceye olumlu dil aktarımı yaptıkları kanıtlanmıştır. Bir diğer sonuç ise Almanca yeterlilik düzeyi daha yüksek olan çocukların artikelleri anlamlı bir farkla daha doğru kullandıklarını göstermiştir olup, Almancadaki dil yeterlilik düzeyinin dil aktarımında etkili olduğunu kanıtlamıştır.

Söz konusu çalışma, alanında veri sağlayan ilk araştırmalardandır. Bu değerli çalışmayı yapan ve EUROSLA’da konunun uzmanları ile paylaşan değerli öğretmenimiz Derya ARIBAŞ’a, araştırma verilerine sağladıkları katkı nedeniyle sevgili öğrencilerimize çok teşekkür ederiz. Öğretmenimizin ileride bu çalışmayla ilgili ikinci bir makalesi daha yayınlanacaktır.