MENÜ

Öykülerle Deyimler – Aralık 2019

Türk Dil Derneği Ömer Asım Aksoy Ödülü ve İnkılap Roman Ödülü’nün sahibi Habib Bektaş, okulumuzu ziyaret ederek 5. sınıf öğrencilerimizle keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Öncelikle kitabın yazılış hikâyesi hakkında öğrencilerimizi bilgilendirdi. ‘’Uzun Lafın Kısası” adlı kitabında anonim halk edebiyatımızın dilimize kazandırdığı en büyük zenginliklerden olan atasözü ve deyimler geleneğini, dil ve kültür ilişkisi bağlamında yorumlayarak deyimler ile atasözlerin önemi üzerinde durdu. Keyifli söyleşimizin sonunda öğrencilerimiz imza alma şansı yakaladılar.