MENÜ

Öykülerle Deyimler Söyleşisi – Aralık 2020

Türk Dil Derneği Ömer Asım Aksoy Ödülü ve İnkılap Roman Ödülü’nün sahibi Habib Bektaş, Almanya’dan dersimize katılarak 5. sınıf öğrencilerimizle keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Öncelikle kitabın yazılış hikâyesi hakkında öğrencilerimizi bilgilendirdi. ‘’Uzun Lafın Kısası” adlı kitabında anonim halk edebiyatımızın dilimize kazandırdığı en büyük zenginliklerden olan atasözü ve deyimler geleneğini, dil ve kültür ilişkisi bağlamında yorumlayarak deyimler ile atasözlerin önemi üzerinde durdu. Keyifli söyleşimizin devamında öğrencilerimiz okudukları kitapla ve yazar olmakla ilgili sorularını yönelttiler.