MENÜ

Prof. Dr. Soner Yıldırım ile “Çocuğum, Teknoloji ile Baş Başa” Semineri – Kasım 2021

“Çocukların ilerideki hayatı teknoloji ile donatılmış olacak ancak bu dünyada; ekrandan ayrılmayan değil, gelişimini tamamlayabilmiş, ruhsal dengeye sahip çocuklar başarılı olabilecektir.”

Prof. Dr. Soner Yıldırım ile 25 Kasım akşamı gerçekleştirdiğimiz “Çocuğum, Teknoloji ile Baş Başa” seminerinde, ergenlik çağındaki çocukların dörtte birinde teknoloji bağımlılığının rapor edildiği aktarıldı. Bu konuda asıl sorunun teknoloji olmadığı, çocukların gördüklerini rol model alarak tekrar ettikleri belirtildi. Çocukların ruhsal, fiziksel, sosyal ve bilişsel alanlarda gelişimlerinin 0-6 ve 7-12 yaş evrelerinde kritik öneme sahip olduğu ve öğrenerek gelişmelerinin önemine değinildi. Okulun sosyal, duygusal, bilişsel alanda en iyi gelişme alanı olduğu vurgulandı. Çocukların kendisini en iyi hissettiği alana yöneldiği, iyi hissetme ile öğrenme arasında güçlü bir bağ olduğu ve çocukların en hızlı geliştikleri bu evrelerde ekran kullanımlarını bir kaçış yeri olarak görmemeleri gibi kritik konular üzerine konuşuldu.