MENÜ

SKILLSTREAM DAY 1 – Şubat 2019

Planning, preparing, practicing and presenting are important skills in our students’ lifelong learning journey.
ALKEV High School Preparatory students successfully completed their first presentations in the conference hall.
We are looking forward to having the next skillstream day.

Planlama, hazırlama, uygulama ve sunum yapma öğrencilerimizin yaşam boyu öğrenme yolculuklarında önemli becerilerdendir. ALKEV Anadolu ve Fen Lisesi hazırlık öğrencileri konferans salonunda ilk sunumlarını başarılı bir biçimde gerçekleştirdiler. Bir sonraki sunum günümüzü sabırsızlıkla bekliyoruz.