MENÜ

TÜBİTAK Başarısı – Mart 2021

TÜBİTAK İstanbul Avrupa Bölge sergisinde okulumuzu “Alt Ekstremite Ayak ve Diz Altı Bölgede Kas ve Kemik Yaralanmaları Olan Hastalar için Ağırlık Ölçen Medikal Bot“ adlı proje ile temsil eden Ezgi Gül UYAR bölge 1.si olarak Türkiye finallerinde yarışma hakkı kazanmıştır.
“İstanbul’un Gelişmekte Olan İlçelerinin Demografik Olarak İncelenmesi: Zeytinburnu Örneklemi” projesi ile Mehmet Mert KARALAR bölge 3.sü olmuştur.
Bu süreçte büyük emek sarf eden öğrencilerimize ve danışman öğretmenlerimiz Şenay YOLDAŞ ve Cengiz YILDIRIM’a teşekkür ederiz.