MENÜ

Üst Düzey Düşünme Becerileri TÜBİTAK Projesi – Nisan 2023

Üst düzey düşünme becerileri, hatırlama ve kavrama gibi becerilerden ziyade öğrenilen bilginin yeni durumlara uyarlanması, bir problemin parçalara ayrılarak çözülmesi ve bilginin kaynağının sorgulanması gibi daha üst düzey becerileri ifade etmektedir.
Bu bağlamda, “Çevrim İçi Bilişsel Tanıya Dayalı İzleme Modelinin Üst Düzey Düşünme Becerilerine Etkisi” başlıklı TÜBİTAK projesi kapsamında okulumuzda öğrenim gören 5 ve 6. sınıf öğrencilerimizin üst düzey düşünme becerilerinin izlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ile matematik, fen bilimleri, okuma ve bilişsel alanlarındaki becerilerini geliştirmek amaçlanmıştır.