MENÜ

Yaratıcı Hücre Modelleri ile Hücreyi Keşfediyorum – Mart 2023

Okulumuz 7. sınıf öğrencileriyle 2. ünite olan “Hücre ve Bölünmeler” kapsamında Yaratıcı Hücre Modelleri Yapma Etkinliği yapılmıştır. Günlük hayatta çok duydukları bir kavram hakkında bilgilendirme ve kavramların vurgulanması adına işlevsel bir etkinlik olmuştur. Her şube sınıflarında  bitki ve hayvan hücre modellerini oluşturmuş, hücre konusunun öğreniminin zorluğu bu etkinlikle basite indirilmiş böylece konuyu eğlenerek öğrenmişlerdir. Yapılan bu çalışmayla hücre organelleri, görevleri, organelleri şekilleri, hücreler arasındaki farklılıklar pekiştirilmiştir. Yapılış itibariyle oldukça basit malzemeler içeren hücre modelleri bir hücrede yer alan çeşitliliği, hücrenin yapısını ve özelliklerini anlamaya yardımcı olmuştur.