MENÜ

Yontan Çocuk Projesi – Haziran 2015

İletişim, hoşgörü, işbirliği… gibi yaşam becerilenin hayata geçirilmesini hedefleyen projemiz, heykeltıraşlığın amaç ve yöntemlerini içeren temel bilgileri almakla işe koyuldu. Ardından kara kalem çizimlerle yolculuğuna devam etti. Artık çamur zamanıydı, çamura dokunuldu, hissedildi ve şekil vermek için uğraşıldı. Çizimlerimiz üç boyutlu heykeller haline 2 günlük yontma mücadelesinin ardından geldi. Artık her birimizin kendi kil heykelleri vardı. Çamura dokunmak yetmedi, heykelleri tuval üzerine yağlı boya ile çalıştık. Ardından heykellerin kendi oluşum hikayelerini yazdık. 4 günlük atölye çalışmamızı son gün açtığımız mini sergi ile tüm okul topluluğunun ziyaretine açtık.