MENÜ

14 Kasım Pazartesi Paylaşımı “Çocuk Hakları”

Çocuk Hakları

Çocuk Hakları Günü, her yıl 20 Kasım tarihinde kutlanmaktadır. Çocuk hakları, tüm dünyadaki çocukların sahip olduğu evrensel haklardır ve bu hakların korunması oldukça önemlidir. 

Çocuk hakları, tüm dünyada çocukların sahip olduğu hakları tanımlayan ve çocukların sahip olduğu hakların korunması olarak tanımlanabilir. Her çocuk, doğuştan bazı haklara sahiptir. Eğitim, sağlık, yaşama, barınma ya da psikolojik sömürüye karşı korunma gibi haklara sahip olan çocuklar, yetişkinler ya da diğer çocuklar karşısında savunmasızdır. Bu nedenle çocuklara bazı hakların verilmesi ve bu hakların korunması, tüm çocuklar için çok önemlidir.

Çocuk Hakları Nelerdir?

İnsan hakları kavramının içinde düşünülmesi gereken çocuk hakları, günümüzde gelişmiş ülkelerde iyi bir şekilde korunurken gelişmemiş ülkelerde çocuklar sömürüye uğramaktadır. Beslenme ve barınma gibi en temel ihtiyaçlardan dahi mahrum bırakılan çocuklar, eğitim hakkından da uzak kalmaktadır.

Çocuk Haklarının İhlali

Çocuk ya da yetişkinlerin sahip olduğu her hak, kanunlar ile belirlenmiştir. Ancak gelişmemiş ülkelerde bu kanunlar yeterli seviyede olmadığı gibi, uygulama açısından da başarısızdır. Günümüzde farklı ülkelerdeki milyonlarca çocuk; açlık gibi sorunlar ile mücadele etmek zorunda olduğu gibi, sömürüye de uğramaktadır. Bunun yanı sıra, savaşlar nedeniyle her yıl yüz binlerce çocuk öldürülmektedir.

Çocuk Hakları Nasıl Korunur?

Çocuk haklarının ihlali, yalnızca gelişmemiş ülkelerde değil, gelişmekte olan ya da gelişmiş ülkelerde de görülebilmektedir. Çocuk istismarı ya da çocukların kötü şartlarda işçi olarak çalıştırılması, ne yazık ki dünyanın her yerinde rastlanabilen bir durumdur. Bunun için Çocuk Hakları Platformaları, UNICEF, Uluslararası Af Örgütü gibi toplum kuruluşları çalışmalar yapmakta ve dünyanın her yerinde çocuk haklarını savunmaktadır.

Çocuk Haklarının Önemi

Çocuk hakları önem verilmesi ve herkes tarafından korunması gereken bir kavramdır. Çocukların sahip olduğu hakların genişletilmesi ve var olan haklarının sürdürülebilmesi için dünyanın her yerinde çalışma yapan birçok sivil toplum örgütü ve aktivist bulunmaktadır. Çocuklar, her daim geleceğimiz olduğundan bu bilinçle hareket edilmesi ve çocuk hakları konusunda herkesin bilgilendirilmesi gereklidir.

Kaynak: Haber Sitesi