MENÜ

21 Kasım Pazartesi Paylaşımı “İlham Kaynağımız Öğretmenler…”

İlham Kaynağımız Öğretmenler…

Her insanın bir ilham kaynağı vardır…

İnsanın gelişip sosyalleşme süreci, doğduğu günden başlayıp ömrünün sonuna kadar devam eden uzun ve zorlu bir süreçtir. Her insan, dünyaya geldiği andan itibaren, başta ailesi ve yakın çevresi olmak üzere; bulunduğu fiziksel çevrenin, sosyo-ekonomik yapının, karşılaştığı olayların ve kişilerin etkisi ile gelişir ve değişir. İnsanlar; ana dilini kültürel değerlerini, toplumsal normlarını, gelenekleri ve göreneklerini bu süreç içerisinde öğrenir. İnsanın sosyalleşip gelişmesinde ve bir birey hâline gelerek toplumsal hayatta rol almasında, aile ve toplumun ne kadar önemi varsa okuduğu okulun ve öğretmenlerinin de o kadar etkisi vardır.

Kişi, bazı davranışlarını ailesinden, bazılarını da toplumdan kazanmaktadır. Bilimsel bilgi, beceri ve değerleri ile mesleki yeterliliğini ise okullarda kazanmaktadır. Okulda kazandıkları ile okul dışında kazandıkları bireyin kişiliğin oluşturur. Birey kazandığı kişiliğe göre de sosyal hayatın içerisindeki yerini alır.

Her kişi biraz öğretmenidir aslında…

Atatürk; 1924 yılında, Samsun gezisindeydi.

Kendisine eşlik eden gazeteciler “nereden ilham aldığını, kimlerden kuvvet aldığını” sordular.

Ayağa kalktı, kendisini karşılayan kalabalığa doğru birkaç adım attı, “Hoş geldiniz.” diyerek fötr şapkalı birinin elinden tuttu.

Sonra da gazetecilere dönerek şu cevabı verdi: “Bizler dünyaya geldiğimiz zaman, bu topraklar üzerinde yaşayan herkesle birlikte, yok edici bir zorbalığın pençesindeydik. Ağızlar kilitlenmişti. Öğretmenler yalnızca bir noktayı dimağlara yerleştirmek mecburiyetinde tutuluyordu: Benliğini, her şeyini unutarak, bir korkunç hayale boyun eğmek, onun kulu kölesi olmak… Bununla birlikte, hatırlamak gerekir ki o baskı altında bile bizi bugünler için yetiştirmeye çalışan gerçek ve fedakar öğretmenler eksik değildi. Şimdi burada bir büyük kişiye rastladım. Nakiyüddin Bey, askeri rüştiye birinci sınıfında öğretmenimdi. Bana henüz ilk bilgileri öğretirken gelecek için ilk düşüncelerimi de vermişti. Baylar, açıklamak istiyorum ki… İlk esin kaynağı, ana baba kucağından sonra; okuldaki öğretmenin dilinden, vicdanından, eğitiminden alınır.”

İlham kaynağımız olan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutlarız.