MENÜ

25 Şubat 2019 Pazartesi Paylaşımı “Sivil Savunma Günü”

Sivil Savunma Günü

Her yıl 28 Şubat’ta kutlanan Sivil Savunma Günü dolayısıyla bu konuda geleceğimiz olan çocuklar bilgileniyorlar, yardımlaşmanın en anlamlı şekli olan sivil savunmanın önemini kavrıyorlar.

Toplum olarak birlik ve beraberlik olmanın başa gelecek herhangi bir afet, yangın ve felaketle topyekûn mücadele etmenin en güzel örneği sivil savunmadır. Sivil savunma kısaca kötü günü atlatmak için yapılan bilinçli mücadelelerin bir bütünüdür. Birçok alanı kapsar.

Sivil savunmanın görevleri bir savaş anında halkın emniyetini sağlayarak can ve mal kaybını en aza indirmekten, beklenmeyen bir afet anında (örneğin deprem, yangın gibi) yine aynı şekilde kayıpları en aza indirmeyi içerir. Özellikle deprem bölgesi olan yurdumuzda sivil savunma, yaraların sarılmasında en başarılı yöntemdir. Böyle bir felaket anında bu duruma karşı hep beraber verilen mücadelenin adıdır.

Her toplumda deprem, yangın, sel gibi felaketler görüleceği gibi, her toplumun da bu gibi felaketler başa gelmeden alması gereken önlemler vardır. Atatürk’ün de dediği gibi “Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirler düşünmek lazım. Felaket geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur.” Önlem almak ve halkı bilinçlendirmek, atılması gereken ilk adımdır. Karşı karşıya gelinebilecek afetler göz önünde bulundurularak öncelikle halk bu gibi durumlarda nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilinçlendirilmelidir. Örneğin deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler çok iyi benimsenmeli ve uygulanabilmelidir. Bunun dışında bir deprem bölgesinde kurulan binalar deprem yönetmeliğine uygun, dayanıklı yapılmalı; halk sağlığı ön planda tutulmalıdır. Buna benzer olarak yangın gibi felaketlerde de gerekenler öğrenilmeli ve yangın için binalarda gereken tedbirler, (yangın söndürme tüpleri, yangın merdivenleri, binanın yangına dayanıklılığı vb.) alınmalıdır. Sonradan karşılaşılabilecek kötü sonuçlar ve büyük kayıpların en aza indirilebilmesi için tedbir esastır.

Her ailenin ve ferdin kendi hayatını korumak için gereken tertibat ve malzemeyi kendi imkânları ile sağlaması, bir felaket halinde nasıl hareket edileceğini bilmesi, canını, malını koruması için bilgi ve becerileri kazanması gereklidir.

Kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer maddelerin meydana getireceği tehlikelere karşı ve deprem, yangın, sel, heyelan gibi birçok türden afet durumunda alınacak önlemlerle yapılması gerekenlere yönelik çeşitli ders içi çalışmalar, etkinlikler okulumuzda hafta boyunca devam edecektir.

Kaynak: Sivil savunmanın önemi nedir?