MENÜ

4., 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerimiz İçin Duyuru

Değerli Velimiz,

Alkev Okulları, zengin bir müfredatla, akademik başarısı yüksek öğrenciler yetiştirmek hedefiyle Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri AŞ ile iki yıldır işbirliği yapmaktadır. 3 boyutlu sesli canlandırmalar, interaktif etkinlikler, deneyler, çalışma kâğıtları, sınıf etkinlikleri, konu anlatımları, tarama testleri ve deneme sınavları bu yıl teknoloji tabanlı derslerimizin en önemli araçlarından olacaktır.

Okulumuzun vitamin kurumsal üyeliği ile öğrencilerimiz vitamin kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme giriş yaparak öğretmeninin gönderdiği ödevlerin/sınavların/ek kaynakların listesini, gönderilen ödev ve sınavların performans değerlendirmelerini, detaylı performans raporları ile sınıftaki başarısını, ders-konu bazındaki hakimiyet durumunu görebilir, derslerde sahip olduğu bilgi ve beceri düzeyini artık daha kolay takip edebilirsiniz. Aynı zamanda vitamin eğitim öğrenciye evde özellikle ders tekrarı yapmasında kolaylık sağlamaktadır.

Bu doğrultuda 4, 5 ve 6. sınıf öğrencilerimiz bu yıl belirli bir ücret karşılığında kurumsal üyelik avantajıyla bu hizmetten yararlanacaktır.
Başarılı bir eğitim öğretim yılı dileriz…