MENÜ

Türk-Alman Üniversitesi ile İş Birliği Protokolü Hk.

ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesi ile Türk-Alman Üniversitesi arasında gerçekleştirilen Partnerlik Protokolü sayesinde;

 • Bilimsel çalışmalar, araştırma ve projelerin yürütmesi, Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü’nün uygun göreceği yer ve zamanlarda laboratuvar, kütüphane, konferans salonu, spor salonu gibi sosyal tesislerinden yararlanabilecekler,
 • Her öğretim yılında lise öğrencilerimize bilimsel çalışmalara yönelik program ve proje hazırlanması hususunda TAÜ tarafından gerekli bilimsel danışmanlık yapılabilecek,
 • Lisemizin önerdiği derslerden TAÜ tarafından uygun görülen konu, yer, zaman ve şartlarda öğretim elemanları tarafından öğretmen ve öğrencilere sunumlar yapılabilmesi,
 • Öğrenci, öğretmen, veli ve paydaşlara yönelik organize edilecek eğitici ve öğretici seminer, panel, yarışma ve konferanslar için akademik personel temini konusunda destek verilebilmesi,
 • Lisemizin ihtiyaç duyabileceği hizmet içi eğitim ve öğretim süreçlerine destek olmak, öğretim programlarının zenginleştirilmesi, projelerin nitelik olarak iyileştirilmesi çalışmalarına katkıda bulunmak, gerektiğinde uzman ve yaz okulu eğitim desteği sağlanabilmesi,
 • Öğrencilerimizin TAÜ kütüphanelerinden ve bilimsel yayınlara erişimlerini sağlanması,
 • TAÜ’de gerçekleşen konferans ve seminerlere TAÜ’nün uygun göreceği sayıda öğrencimizin katılımının sağlanması,
 • TAÜ laboratuvarlarına şartları TAÜ tarafından belirlenen gözlem çalışmaları yapmak üzere misafir öğrenci kabul edilmesi,
 • Okulumuz laboratuvarlarında yapılamayan deneylerin TAÜ laboratuvarlarında yapılmasının sağlanması,
 • Okulumuzun birinci yabancı dilinin Almanca olması sebebiyle üniversite bünyesinde açılacak “Deutsch als Fremdsprache” yüksek lisans programında okulumuza insan kaynağı sağlanması için işbirliği içinde olunması,
 • ALKEV öğrencileri ve velilerinin katılımına açık tanıtım etkinlikleri düzenlenmesi,
 • Eğitim, öğretim ve yönetimde verimliliğin artırılması, kalitenin yükseltilmesi ve sürekli gelişimin sağlanması için TAÜ öğretim üyelerinin önerilerine göre eğitim-öğretim çalışmalarının yürütülmesi,

faaliyetlerinin gerçekleşmesi sağlanacaktır.

Türk-Alman Üniversitesi ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için; http://www.tau.edu.tr/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ Kimdir?

İstanbul’da bulunan Türk-Alman Üniversitesi (TAÜ), Türk yükseköğretim mevzuatına tabi, Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşmaya dayanarak kurulan bir devlet üniversitesi olup öğrenim ücretsizdir.

Türk-Alman Üniversitesi kendisini akademik sınıflamada bir araştırma üniversitesi olarak tanımlamaktadır.

Kuruluş amacı nedir?

Türk ve Alman yükseköğretim geleneklerinin en önemli başarı ve kazanımlarını araştırma ve öğretim alanlarında birleştirmek ve iki ülke arasındaki bilimsel, iktisadi ve kültürel iş birliğine önemli katkılar vermektir.

Öğrenim Dili/Dilleri nelerdir?

TAÜ çok dilli (multilingual) bir üniversitedir. Eğitim, lisans programlarında ağırlıklı Almancalisans üstü programlarda -ihtiyaca ve anlama bağlı olarak- Almanca veya İngilizce olarak verilmektedir. İleride, Alman paydaş üniversitelerle yapılacak iş birliği çerçevesinde Türk üniversite diploması yanında Alman üniversite diploması (ya ‘double degree’ veya ‘joint degree’ şeklinde) verilmesi de planlanmıştır.

TAÜ’ye Öğrenci Kabulü nasıl yapılır?

Türkiye’deki liselerden mezun olanlar arasından öğrenci kabulü, mezun olunan liseye göre farklılık arz etmektedir.
Buna göre:

I.Almanca eğitim veren ya da Almanca ders programı uygulayan Türkiye’deki liselerden mezun olan öğrencilerin kabulü:

a) Türk Vatandaşı Olanlar

Türkiye’de Almanca eğitim veren ya da Almanca ders programı uygulayan liselerden mezun olan Türk vatandaşı öğrenciler TAÜ’ye iki farklı şekilde kayıt yaptırma imkânına sahiptir:

1) ÖSYM tarafından yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT)’ne ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’na girmek suretiyle, genel kontenjan üzerinden yerleştirilebilirler.

2) ÖSYM tarafından yapılan TYT ve YKS’ye girmek suretiyle özel kontenjan üzerinden yerleştirilebilirler.

Önemli Not: Bu liselerden mezun olan öğrenciler için, özel kontenjanlar ayrılmıştır. Özel kontenjan üzerinden kayıt yaptırabilmek için, bu tür liselerden mezun olan Türk öğrenci adaylarının TYT ve YKS’ye girmeleri zorunludur. Bu özel kontenjana ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirmeler, aday öğrencilerin YKS sınavında aldıkları puanlar esas alınarak gerçekleştirilecektir.

Kaynak: www.tau.edu.tr