MENÜ

Immersion “Dil Banyosu” Nedir?

Okul öncesi dönem, dünyayı keşfetmek ve pek çok kavramı edinmek için olağan üstü bir dönem olmanın yanında, anadilin dışında yeni kelimler ve kavramlar öğrenmek için de oldukça açık oldukları bir dönmedir. Bununla birlikte oyun temelli anaokulu yaşantısı da yeni bir dil öğrenmek için çocuklara ideal bir ortam sunmaktadır.

Immersion yöntemi klasik dil öğretim programlarından farklı olarak, çocukların doğal yeteneklerini kullanarak, onların özel bir yeteneğe sahip olmalarını beklemeden dili edinmelerini hedefleyen etkin bir metottur. Çocuklar sınıf içi faaliyetlerin yanında, tüm anaokulu rutinlerinde tercüme olmaksızın dile maruz kalırlar. Öğrenme çocuklarda işitme, taklit etme, hatırlama yoluyla gerçekleşmektedir. Çocuklar ikinci bir dilde henüz ilk kelimeyi konuşmaya başlamadan, bu dildeki bağlantıları kavramakta, söyleneni anlamakta ve anadilde olduğu gibi karşısındakilere uygun tepkiler verebilmektedirler. Bu nedenle Immersion metodu ile öğrenme, farkında olmadan, hızlı ve kalıcıdır.

Bu yöntemde çocuklar, hatalı konuşmaları nedeniyle hiç bir şekilde düzeltilmez. Bunun yerine söyledikleri basit ve eksiksiz doğru cümlelerle tekrarlanarak çocuğa anlaşıldığı, önemsendiği ve ciddiye alındığı duygusu verilir. Böyle bir yaklaşımla amaç çocuğa aynı zamanda kusursuz bir dil-modeli sunmaktır.

Immersion yöntemi hakkında daha fazla bilgiye “Erken Yaşta Çok Dillilik Derneği”nin internet sayfasından ulaşabilirsiniz: FMKS Online