MENÜ

ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesi

ALKEV (Alman Liseliler Kültür ve Eğitim Vakfı) Özel Okulları, 1996 yılında İstanbul Alman Lisesi mezunları tarafından kuruldu. Bugün ALKEV Özel Okulları; ALKEV Özel Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu, Anadolu Lisesi, Türkiye’nin ilk ve tek Almanca hazırlık sınıfı bulunan Fen Lisesi ile öğrencilerini uluslararası programlar ışığında güçlü bir geleceğe hazırlayan bir kurumdur.

ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesi olarak biz, Alman Liseliler geleneğini sürdürmek ve misyonumuzu gerçekleştirmek için öğrencilerimizi; dünyaya ve çevreye duyarlı, eleştirel ve dönüşümlü düşünen, yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen, saygılı, disiplini içselleştirmiş, akademik ve sosyal becerilerini geliştirmeyi önemseyen, ana dilini ve hedef dilleri olan Almanca ve İngilizceyi Avrupa Dil Standartları’na göre kullanabilen, kendi geleceğini hazırlayan, yetkin bireyler olarak hayata hazırlar ve eğitim öğretim süreçlerimizi bu doğrultuda şekillendirerek sürekli geliştiririz. Bu misyon ışığında farklı dil öğretimi ihtiyaçlarıyla ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesine başlayan hazırlık sınıfı öğrencilerimiz için İngilizce ve Almanca ağırlıklı olacak şekilde dil alanında iki farklı hazırlık sınıfı alternatifi sunulmaktadır.

Biz yeşil bir doğa içinde, şehrin gürültüsünden uzakta, güvenli kampüsü ile öğrencilerimizin eğitim ve öğretim süreçlerini destekleyecek her türlü teknolojik ve kurumsal alt yapıya sahip bir okuluz.

LİSE TANITIM TOPLANTISI

BİRLİKTE GELİŞİR, GELİŞTİRİRİZ

Gelişim Akademisi ile 21.yy iş dünyasında yetkinlik kavramı değişirken Assessment Center uygulamaları, etkili iletişim, takım çalışması, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimlerini destekleyerek öğrencilerimizi yeni dünya düzenine hazırlarız.

UbD ile kalıcı anlamaya dayalı, öğrencilerin etkin katılımını sağlayarak öğrendiklerini transfer edebildikleri ve performansa dönüştürdükleri dersler kurgularız.

Disiplinler Arası Proje ve Sınavlar ile öğrencilerin, farklı bilimlerin bakış açılarından yararlanarak tutarlı bağlantılarla analizler yapıp ‘ezber’in sınırlarını aşmasını sağlarız.

ALKEV Bilim ve Proje Akademisi ile öğrencilerimizin özgün bir müfredat çerçevesinde etik ve akademik dürüstlük ilkelerine bağlı ulusal ve uluslararası projeler üreterek kendi portfolyolarını oluşturmalarını amaçlarız.

Sürekli Gelişim Odaklı Eğitim Yaklaşımı ile değişen dünyaya uyum sağlamak, öğrencilerimizle birlikte yenilikler yolunda yürümek için tüm çalışanlarımız ve velilerimizle birlikte gelişir, geliştiririz.

BİRLİKTE YOL ALIRIZ

DSD

 Alman Dil Diploması -“Deutsches Sprachdiplom” (DSD) lise düzeyi öğrencilerin yalnızca bu statüye sahip okullarda katıldıkları sınavlar sonucunda elde edebilecekleri ömür boyu geçerliliği olan Alman Kültür Bakanları Konferansının (KMK) onayını taşıyan dil diplomasıdır.

Bu dil diplomasının yurt dışındaki Alman okullarında ve partner ülkelerin onaylı eğitim kurumlarında sunulan Almanca dersine bağlanması, sertifikalardan farklı olarak öğrencilerin, ülke bilgisi ve edebiyatla daha yakından meşgul olmalarına imkan sağlamaktadır. Ayrıca yine yapısı nedeniyle öğrencileri Alman eğitim sistemine özgü proje bazlı düşünmeye ve bağımsız çalışmaya teşvik eder.

Alman Dil Diploması (DSD) merkezi hükümet ve eyaletlerin ortak bir çalışmasıdır ve tüm düzenlemeler DSD Merkezi Kurulu tarafından ele alınmaktadır.


GIB

Alman Liseliler geleneğinin sürdürüldüğü ALKEV Özel Anadolu Lisesinde öncelikli hedefimiz, lise süreci boyuncaGIB öğrencilerimizi çağın gerektirdiği akademik ve sosyal becerileri edinmelerinde destekleyerek en iyi şekilde hayata hazırlamaktır. Bu bağlamda okulumuzda hazırlık sınıfı itibariyle eğitimin başladığı Almanca ve İngilizce öğretimi IB programı çerçevesinde bir ileri düzeye taşınır.


Kariyer Merkezi

ALKEV Kariyer Merkezi ile öğrencilerimizin, değişen ve gelişen dünyanın iş ve meslek gruplarını tanımalarına, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda meslek gözlemleri yapmalarına, kendilerini keşfederek kariyerlerini planlamalarına destek oluruz.


Yurt Dışı Üniversite Danışmanlığı

Yurt Dışı Üniversite Danışmanlığı

Yurt Dışı Üniversite Danışmanlığı ile yükseköğrenimlerine yurt dışında devam edecek öğrencilerimizin, kendilerine en uygun üniversite seçiminden başvuru ve kabul süreçlerine kadar devam eden tüm aşamaları birlikte yürütürüz.

Partner Üniversitelerimiz


Yurt İçi Üniversite Danışmanlığı

Yurt İçi Üniversite Danışmanlığı ile Türkiye’de üniversite öğrenimine devam edecek öğrencilerimizin sınav hazırlık süreçlerini planlayarak mentörlerinin rehberliğinde hedefleri doğrultusunda birlikte yol alırız.

BİRLİKTE GURURLANIRIZ

Mezunlarımız


Başarı ve Ödüllerimiz

BİRLİKTE KONUŞURUZ

Öğrenci Birliği

Öğrenci Birliği ile öğrencilerimizin sesinin tüm okulda yankılanmasını mümkün kılar, gelişimimize katkı sağlayacak uygulamaları birlikte hayata geçiririz.

Demokrasi Meydanı

Demokrasi Meydanı ile Öğrenci Birliği seçim sürecinde eşitlikçi tartışma ortamları yaratarak birbirimizin fikirlerini dinler, birlikte konuşuruz.

ALKEV TEDx@ Youth

ALKEV TEDx@ Youth ile Düşüncelerimizi faklı dillerde harmanlayarak özgürce ortaya koyarken farklı yaşam ve deneyimlerden ilham alırız.

BİRLİKTE HAYAL KURARIZ

BİRLİKTE ÜRETİR, DEĞER KATARIZ

Öğrenci Kulüpleri

Öğrenci Kulüpleri ile öğrencilerimizde güçlü bir akademik hayatın yanında farklı alanlardaki sosyal becerilerinin gelişimini destekler, ürettikleri değerlerle kendilerini keşfetme yolculuğunda onlara fırsatlar sunarız.

Okulumuzdaki etkili ve yoğun eğitim-öğretim programlarına ek olarak uygulanan kulüp çalışmalarımız ve sosyal etkinliklerimiz en az dersler kadar önemseriz. Her sene öğrencilerimiz için birbirinden farklı birçok kulüp acırız. Öğrencilerimizi, bilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendi kulüplerini açmaya da teşvik ederiz.


Etkinlik ve Törenlerimiz

Etkinlik ve Törenlerimiz ile ortak bir duygu etrafında bir araya gelerek iş birliği ve takım çalışması ile ürettiklerimizi görünür kılar; bunu birlikte paylaşır, değer katarız.

Öğrencilerimiz proje temelli öğrenme etkinlikleri ve uygulama çalışmaları sayesinde; çevresine bilimsel bir gözle bakabilen, kendi yeteneklerinin farkına varıp yeni beceriler geliştirebilen ve merak ettiği konular hakkında doğru ve güncel bilgi edinebilen bireyler olarak yetişmektedirler. Öğrendikleri bilgi ve edindikleri becerileri hem ulusal hem de uluslararası etkinlik, faaliyet ve proje yarışmalarına katılım göstererek deneyimleme fırsatı bulmaktadırlar.


Basılı ve Dijital Yayınlarımız 

Basılı ve Dijital Yayınlarımız ile öğrencilerimizi, duygu ve düşüncelerini farklı dillerde ifade etmelerine teşvik ediyor ve bunları kalıcı hale getirip ulaşılabilir kılıyoruz.

BİRLİKTE DAĞITIR, BİRLİKTE TOPLARIZ

Öğrenme Ortamları

ALKEV Öğrenme Ortamları ile öğrencilerimizin atölye ve laboratuvarlarda başarı kadar başarısızlığı da deneyimlemenin bir yaşam becerisi olduğunu anlamalarına fırsat veririz. Deneyimlerinden ders çıkararak dağıttıklarını toplayabileceklerine inanmalarını sağlarız.

Gençlik Festivali / Jugendfest

Jugendfest ile birlikte çalışmayı, üretmeyi bildiğimiz gibi birlikte eğlenmeyi de bilir, lisemizin geleneksel gençlik festivalinde müzik eşliğinde bir eğitim öğretim yılının yorgunluğunu hep birlikte atarız.

BİRLİKTE SAHİP ÇIKARIZ

Sürdürülebilirlik Anlayışı

Sürdürülebilirlik Anlayışı ile tüm paydaşlarımızın oluşturduğu birlikteliğin gücüne güvenerek iş birliği içinde sürdürülebilir hedeflere yönelik çalışır, değer olan her şeye birlikte sahip çıkarız.

Sosyal Sorumluluk

Sosyal Sorumluluk Bilinci ile dünyanın sadece bizlerden ibaret olmadığını bilir, bu duyarlık ve farkındalıkla projeler geliştiririz.

BİRLİKTELİĞE GÜVENİRİZ

2024 Lise
Kayıt Kabul