MENÜ

Akademik Hedefler

  • Okul müfredatı, okulun haritasıdır. Aynı zamanda dinamik bir yapıdır. Müfredat, birçok alanın aktif olarak kullanımını zorunlu kılar. Bu alanların en önemlisi kütüphanedir.
  • Kütüphane, okul hayatının tam ortasında yer alan bir yapıdır. Okul müfredatı kütüphaneye entegre edilerek, sınıf ortamının dışında da öğrenme alanı oluşturulmuştur. Farklı kaynaklardan yapılan araştırmalar, aktiviteler kütüphane kavramında farkındalık yaratmıştır. Bu farkındalık, bireyin okul öncesinden başlamak üzere “yaşam boyu sürecek öğrenme” sürecine temel teşkil etmektedir.
  • Kalitenin sağlanması için eğitim programları, küçük yaşlardan itibaren başlayarak yaşam boyu eğitime hazır, öğrenmeyi öğrenmiş, bilgi okuryazarı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Tek kaynağa ve ezbere dayalı bilgi artık yerini çok kaynaklı bilgiye bırakmıştır.
  • Kütüphane, bilgi üretim merkezidir. Akademik alanda yalnız kitapların bulunduğu bir yer değil, bir sosyal paylaşım alanıdır. Bilgi okuryazarlığı eğitimi, filmler, prezantasyonlar, sergiler, kısa dramalar, internet üzerinden bilgi yarışmaları gibi uygulamalar yapılmaktadır.
  • Kütüphane, danışma ve öğretim merkezidir. Yeni çıkan yayınlar, kitapların ve referans kaynakların seviyeleri hakkında bilgi verilmektedir. Kitapların ödünç verilmesi, istatistik çalışmaları, sınıf ortamında, kitap ile ilgili çalışmaların ve sohbetlerin oluşturulması ve uygulanabilirliği takip edilmektedir.
  • Kütüphanelerin ve özellikle kütüphane uzmanlarının, kullanıcıların bilgi gereksinimlerini karşılamak, koleksiyon oluşturmak ve geliştirmek, bilgi hizmetleri tasarlamak ve sunmak, kullanıcı (bilgi okuryazarlığı) eğitim programları düzenlemek gibi sorumlulukları vardır.
  • Kütüphane uzmanı ya da öğretmeni, bilgi kaynaklarına yönlendirme, doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmada rehberlik yaparlar.