MENÜ

ALKEV’de Bilgi Okuryazarlığı

1-8. Sınıflar ve Lise

Bilgi Okuryazarlığı modellerinden Big6 Modeli kullanılmaktadır. Bilgiyi bulma, alma, analiz etme ve kullanma becerilerinin bütünüdür. Doğru ve güvenilir bilgiye nasıl ulaşıldığı, bilgi kaynakları, araştırma yöntemleri bilgi okuryazarlığı derslerinde verilmektedir.

Okul öncesi ve 1. sınıflar için; kütüphane ve kitapları tanıma,

2. sınıflar için; ansiklopedi, referans kitaplarını tanıma, kütüphane kavramını öğrenme,

3-4-5. sınıflar için; kütüphane sınıflama sistemini tanıma, dijital kaynakları tanıma, kurgusal olan ve kurgusal olmayan kitapları tanıma, sözlük kullanımı, ansiklopedi kullanımı, referans kitapların kullanımı, süreli yayınları inceleme, basit düzeyde kaynakça gösterme yöntemi,

6-7-8. Sınıflar ve Lise için; YORDAM kütüphane otomasyon sistemini kullanma, araştırma yöntem ve teknikleri kapsamında alıntılama ve aktarma yapma, intihal (bilgi hırsızlığı), internet kullanımı, kaynakça gösterme yöntemi, kütüphane, medya ve bilgi merkezleri türleri dersleri yapılmaktadır.