MENÜ

Üyelik ve Kütüphane Kullanımı

 • ALKEV Özel Okullarının tüm öğrencileri, öğretmenleri ve personeli kütüphanenin doğal üyesidirler ve kütüphaneden ödünç yayın alabilirler.
 • Kullanıcılar, açık raf düzeni içinde “Dewey Onlu Tasnif Sistemi”ne göre sınıflandırılmış kütüphane materyallerinden boş zamanlarında serbestçe yararlanabilirler.
 • Raftan alınan yayınlar yerine konmaz, masada bırakılır. Yayınları raflara kütüphane öğretmeni yerleştirir.
 • Kütüphanede sessiz çalışılır, yüksek sesle konuşulmaz.

ÖDÜNÇ VERME KOŞULLARI

 • ALKEV Özel Okulları Kütüphanesi’nde her öğrenciye 2 hafta süreyle 2 kitap ödünç verilir.
 • Kitapların kullanımını süresi içinde bitiremeyen öğrenci kitapları kütüphaneye getirerek süreyi 1 kez olmak üzere 1 hafta uzatabilir.
 • Her öğretmen ve personele 2 hafta süreyle en çok 3 kitap ödünç verilir. Kitapların kullanımını süresi içinde bitiremeyen öğretmen ve personel kitapları kütüphaneye getirerek süreyi 1 kez olmak üzere 2 hafta uzatabilir.
 • Araştırma amaçlı olduğunda ödünç verilen kitap sayısı ve süresi artırılabilir.
 • Kitaplara başka öğrenciler ve kullanıcılar tarafından ihtiyaç duyulması halinde süre uzatımı yapılmayabilir.
 • Bölüm ve zümrelerin eğitim yılı içinde kullanacakları özel eğitim materyalleri eğitim yılı başında bölüm ve zümre başkanları tarafından ödünç alınır ve eğitim yılı sonunda iade edilir.
 • Kütüphaneden ödünç yayın alanlar, aldıkları yayınları süresi bitiminde iyi kullanmakla ve yıpratmadan iade etmekle yükümlüdürler.
 • Ödünç verilen materyalin kaybedilmesi, yıpratılması ya da yırtılması durumunda ilgili kişiden yayının yenisi talep edilir. Piyasada bulunmayan ve fiyatı belli olmayan materyal için satın alma bölümü ile işbirliği yapılarak bir ücret saptanır ve bu ücretin Muhasebe tarafından tahsil edilmesi sağlanır.
 • Her yıl Mayıs ayı sonunda öğrencilere ödünç verme işlemi bitirilir. Her öğrenci karne almadan önce kütüphaneden ödünç aldığı tüm kitapları iade etmekle yükümlüdür.

ÖDÜNÇ VERİLMEYEN YAYINLAR

 • Referans (başvuru) kaynakları olarak nitelendirilen ansiklopediler, sözlükler, atlaslar ve diğer referans kitapları ödünç verilmez. Bu kaynaklar kütüphane içinde kullanılır veya fotokopi çektirebilir.
 • Öğrencilerin çok sık başvurdukları kitaplar ya da aynı anda birçok kişinin ihtiyaç duyabileceği kitaplar ödünç verilmeyebilir, kütüphane içinde kullandırılır.
 • Süreli yayınlar olarak nitelendirilen gazete ve dergilerin yeni sayıları ödünç verilmez. (Araştırma amaçlı eski sayıları ödünç verilir)

OKUMA SAATLERİ

Haftalık kütüphane kullanma programı dışında sınıflarını okuma saati veya araştırma amaçlı olarak kütüphaneye getirmek isteyen öğretmenler hangi gün ve saatte getirmek istediklerini önceden kütüphane öğretmenine bildirerek randevu alırlar.

BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMI

Kütüphane bulunan bilgisayarlar araştırma amaçlı kullanılır. İnterneti öğrenciler  ‘’İnternet kullanım yönergesine’’ uygun olarak kullanırlar.