MENÜ

Düşünme Becerileri Eğitim Modeli

Farklılaştırılmış Eğitim, öğrencilerin öğrenme performanslarındaki bireysel farklılıkları göz önüne alarak, onların öğrenme süreçlerine katkıda bulunmayı ve performanslarını arttırmayı amaçlar.

Düşünme Becerileri Eğitim Modeli

ALKEV Özel Okullarında bu anlayışla Rehberlik Birimimiz tarafından önce 5 yaşından itibaren uygulanan ve her yıl yinelenen ölçümlerle öğrencilerimizin bireysel farklılıkları belirlenir.
Bu sonuçların ışığında PASS Teorisi’ni temel alan yaklaşımla okul müfredatımız zenginleştirilerek ders programları içine çeşitli etkinlikler yerleştirilir. Beraberinde haftada iki ders saati yapılan Düşünme Becerileri derslerinde PASS Teorisi çerçevesinde hazırlanan bir program uygulanır.

Daha verimli sonuç alabilmek amacıyla küçük gruplarla çalıştığımız bu programın hedefi:

Sürekli gelişen bilgi yumağı içinden kendine gerekli olanları bulabilme,
Yeni karşılaştığı durumlara planlı ve doğru tepkiler verebilme,
İlgisinin dağılmasını engelleyerek çalışmasına odaklanabilme,
Kendini kontrol ederek dikkat süresini uzatabilme,
Öğrendiği kavramları hızlı kavrayabilme,
Sözcükler arasında bütünlük kurabilme,
Çok yönlü ve soyut düşünme yollarını etkin kullanabilme,
Bir faaliyeti organize edebilme becerileri kazandıran yöntemlerle öğrencilerimizin bilişsel gelişimlerini desteklemek ve öğrenme performanslarını geliştirmektir.