MENÜ

Uzaktan Eğitim

ALKEV ÖZEL ANAOKULU

Anaokulu Uzaktan Eğitim programına 25.03.2020 tarihinden itibaren aktif olarak başlanmış, tüm öğrencilerin katılımını sağlamak amacı ile iki farklı kanaldan velilere ulaşılmıştır.

Canlı Sınıf Buluşmaları: Google Hangouts Meet ile yaş grubunun ihtiyacı doğrultusunda en fazla 5 kişiden oluşan küçük gruplar ile çevrim içi dersler gerçekleştirilmektedir.
Günlük Ev Görevleri: Anaokulu programında yer alan branş dersleri, hafta sonu ödevleri, öğretmen etkinlik videoları gibi etkinlikler Google Classroom üzerinden öğrencilere ulaştırılmakta, öğrenciler de çalışmalarını, öğretmenleri ile paylaşmaktadır.
Rehberlik Hizmetleri: Rehber öğretmenler, tüm öğrenci velileri ile iletişime geçerek ihtiyaçları tespit etmekte, aynı zamanda canlı çevrim içi veli randevuları ve webinar buluşmaları gerçekleştirilmektedir.

ALKEV ÖZEL İLKOKULU VE ORTAOKULU

Okulumuzda uzaktan eğitim süreci; bilişsel, sosyal ve öğretimsel boyutların yer aldığı bir ekosistem olarak tasarlanmıştır. Şu anda yürürlükte olan uygulamalarımız öğrenme ve öğretme biliminin ışığında sürdürülmekte; aynı zamanda öğrencilerimizin zihinsel, fiziksel ve duygusal sağlığını koruma sorumluluğunu taşıyarak hareket edilmektedir.

Çevrim içi ve Çevrim dışı Dersler
Derslerimiz senkron ve asenkron şekilde işlenmekte, okulumuz müfredatı öğrencilerimize ulaştırılmaya devam etmektedir.
Bilgi aktarımının yanında öğrencilerin öğretmeni ve arkadaşlarıyla etkileşime girmesi, fikirlerini tartışması ve müzakere etmesi için Google Meet üzerinden canlı dersler gerçekleştirilmektedir.  Burada amacımız sadece içeriği aktarmak değil diyaloğu da sağlamak, sosyal görünürlüğün avantajından faydalanmaktır.
Uzaktan öğretimin temel bileşenlerinden asenkron videolar konu anlatımları, örnek soru çözümleri içerikleri için kullanılmakta ve öğrencilere sunulmaktadır.

Ödevlendirme ve Ek Görevler
Derslerin öncesinde ve sonrasında öğrencinin yeni bilgiyi yapılandırması, var olan bilgilerini pekiştirmesi amacıyla destekleyici çalışmalar paylaşılmaktadır. Öğrencileri kavramsal anlayışlara ulaştırmak amacıyla ek görevlerle onlara konu ile ilgili keşfetme, üretme ve sorgulama fırsatları verilmektedir.
Sadece günlük ödevler değil, öğrendiklerini performansa dönüştürmelerini sağlayacak, arkadaşlarıyla iş birliği yapacak projeler üretmeleri teşvik edilmektedir.

Sanal Sınıf: Google Classroom
Ödevler, ders materyalleri ve duyurular Google Classroom üzerinden öğrencilere ulaştırılmaktadır. Aynı zamanda öğrencilerimiz öğretmenlerine ödevlerini göndermekte, sınıf tartışmalarına yorum yapmakta ve iletişime geçebilmektedir.

Bunların yanında sanal sınıflarımız; birlikte çalışmak, paylaşımda bulunmak, açık iletişimi desteklemek ve sosyal bağlarımızı korumak amacıyla da kullanılmaktadır.

Değerlendirme
Yüz yüze eğitimde kullandığımız değerlendirme süreçleri çevrim içi ortamda devam ettirilmektedir.
Takvimlenmiş çevrim içi deneme sınavları ve yazılı değerlendirmeler uygulanmakta, süreç değerlendirmesi amacıyla öğrencilere performans görevleri ve projeler atanmaktadır.

Sınav Grupları
8.sınıflarda sınava hazırlık çalışmaları hız kesmeden devam etmektedir.
8.sınıflarda öğretmenlerimizin hazırladığı ve farklı yayınevlerinden temin edilen sınavlar ile öğrencilerimize kendilerini deneme fırsatı sağlanmaktadır. Tüm denemelerin her branş için çözümleri yapılarak Classroom platformuna yüklenmektedir. Sınav sonuçları ve öğrenci ihtiyaçlarına yönelik küçük gruplar ile etütler planlanarak öğrencilerimizin eksikliklerinin giderilmesi hedeflenmektedir. Haftanın belirli günlerinde öğrencilerin çözemedikleri soruların çevrimiçi olarak birebir ve interaktif şekilde çözülmesi sağlanmaktadır. İki haftada bir olacak şekilde öğrencilerimiz iki veya üç kişilik gruplar halinde mentör öğretmenleri ile görüşerek durum değerlendirmesi yapmakta ve öğrencilerimizin yeni yol haritaları çizmeleri sağlanmaktadır.

Rehberlik Çalışmaları
Rehberlik birimimiz bu süreçte öğrenci ve velilere destek olmak amacıyla çevrimiçi dersler, bireysel veli görüşmeleri, bireysel öğrenci görüşmeleri ve webinarlar düzenlemekte, sürekli ulaşılabilir olma stratejisini benimsemektedir.
8.sınıf öğrencileri ve velileri ile düzenli olarak telefon görüşmeleri yapılmakta, sürecin sınava hazırlık açısından etkin ve verimli geçirilmesi konusuna yönelik mentorluk çalışmaları çevrimiçi ortamda devam ettirilmektedir.
ALKEV Instagram sayfası üzerinden aralıklarla bilgilendirici kısa yazı paylaşımları ve bu süreçte velilere destek olabileceği düşünülen konularda kısa videolar yayınlanmaktadır.

Veli İletişimi
Veli toplantıları tüm kademelerde çevrimiçi ortamda devam ettirilmektedir. Uzaktan eğitim teknoloji entegrasyon süreci, bilgilendirme videoları ve bilgi işlem personelimizin birebir desteği ile sıkıntı yaşanmadan yürütülmektedir.

ALKEV ÖZEL ANADOLU VE FEN LİSESİ

ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesi olarak açıldığımız ilk günden beri ülkemizin geleceği olan yeni nesilleri yetiştirme bilinciyle hep büyük bir heyecan, coşku ve özveri ile çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Yaptığımız işin önem ve ciddiyetini bilerek bugün dünya genelinde yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle yeni önlem ve düzenlemelerle eğitim ve öğretim faaliyetlerimize kesintisiz devam ediyoruz.

ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesinde uzaktan eğitim sürecine; sınav grubu olan 12.sınıflarımızla 16 Mart’ta başlanmış, hafta sonu çalışmaları da çevrim içi olarak 11.ve 12.sınıf öğrencilerimizle devam etmiştir. 12. sınıflarda hafta sonu sınava hazırlığa yönelik dersler çevrim içi olarak devam etmekte, testler ve ödevler Google Classroom üzerinden paylaşılarak soru çözüm saatlerinde ödevlerin kontrolleri ve testlerin çözümleri gerçekleştirilmektedir. Farklı yayınevlerinin hazırlamış oldukları çevrim içi YKS deneme sınavları uygulanmakta ve sınav sonuç karneleri hızlı bir şekilde öğrencilerle paylaşılmaktadır. 23 Mart haftası itibariyle Hazırlık,9 ,10 ve 11. sınıflarımızla çevrim içi ve çevrim dışı derslerimize başlanmış olup eğitim öğretim yılı sonuna kadar haftalık ders programları ve ara değerlendirmeler eşliğinde Google Hangouts Meet üzerinden yapılan çevrim içi dersler ve Google Classroom üzerinden verilen ödevlendirmeler ile konu kazanımları kontrol edilmekte ve öğrencilere geri bildirim verilmektedir. Çevrim içi ve çevrim dışı derslerin yanında öğrencilerin öğretmenleriyle bire bir etkileşim sağladığı etüt saatleri düzenlenmektedir. Öğrencilerimiz proje çalışmalarına da süreç içinde devam etmektedir.  Uzaktan eğitim sürecine tüm bu çalışmalarla verim ve niteliğe önem verilerek 19 Haziran 2020 tarihine kadar devam edilecektir.

ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesi olarak Google araçlarını uzun yıllardır öğrencilerimiz ile kullanıyor olmak ve ödevlerimizin, ders materyal paylaşımının, öğretmenler ile öğrenci iletişimlerinin her öğretmenimizin açtığı sanal sınıflarda sağlıyor olmak bu sürece okul olarak çok daha kolay geçmemizi sağlamıştır.

Elbette uzaktan eğitim süreci hepimiz için sürekli gelişmekte ve değişmektedir. Bu gelişim, deneyimlerimizin artması, öğrenci-öğretmen etkileşimlerinin verimliliğinin ölçülmesi, öğrenme ortamının verimi vb. gibi hususlarda yeni veriler elde etmemizle birlikte sürmekte ve uzaktan eğitimin niteliğini artırmaya yönelik oluşturduğumuz sisteme yansımaktadır. Amacımız, sadece müfredatı tamamlamak değil; aynı zamanda öğrencilerimize çok hızlı gerçekleşen bu değişime uyum sağlamaları yönünde destek olmak ve psikolojik olarak desteğe ihtiyaç duydukları bu süreçte rehberliğe devam edebilmektir.

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ

16-20 Mart Haftasında:

 • 12. sınıflarımızda ara tatil sürecinde, devam eden derslerimizin online süreci başlamıştır. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz Google Hangouts Meet üzerinden bir (1) saatlik periyodlarla planlanan derslerin tamamında canlı dersler yapmışlardır. Bu günlük programda günde toplam 60 dakikadan 4 canlı ders (konu anlatımı, tekrar ve soru çözümü), 40 dakikalık periyodla her gün farklı dersten soru çözüm saatleri yer almaktadır. Günlük akış, saat 09.00’da başlayarak saat 15.10’da sona ermektedir.
 • 11. ve 12.sınıf öğrencilerimizin hafta sonu kurs programı online olarak devam etmiş ve kurs programına katılmayan öğrencilerimiz de bu programına dahil edilmiştir. Hafta sonu kurs programımızın günlük akışı saat 09.00’da başlayarak saat 14.40’da sona ermektedir.
 • 12. sınıf IB öğrencilerimiz, ders müfredatları bitmiş olduğu için deneme sınavları ve geri bildirimlerine hazırlanan program eşliğinde devam etmişlerdir.
 • Hazırlık, 9 ve 10.sınıf öğrencilerimize ara tatil uygulaması kapsamında tatil sürecinde ödevlendirmeler Google Classroom üzerinden verilmiş ve ödev teslimleri yine aynı yolla geri istenmiştir.

23-27 Mart Haftasında:

 • 12. sınıf öğrencilerimizle süreç, ilk hafta planlandığı gibi ders bazında konu tekrarları, soru çözümleri ile devam etmiştir.
 • 11. sınıf öğrencilerimizle günlük programda 60 dakikadan 4 canlı ders (konu anlatımı ve soru çözümü) yer almaktadır. Günlük akış, saat 09.00’da başlayarak saat 14.15’te sona ermektedir.
 • 11 IB öğrencilerimiz tüm derslerine online olarak devam etmekte olup günlük akış, saat 09.00’da başlayarak saat 14.15’te sona ermektedir.
 • Hazırlık, 9 ve 10. sınıf öğrencilerimiz Google Classroom üzerinden kendilerine gönderilen görevleri yönergelerine uygun olarak tamamlamışlardır. Günlük olarak yönerge ve materyal paylaşımı yapılacak dersler önceden belirlenmiş olup materyaller sabah 09.00-11.00 arasında öğrencilerimizle paylaşılmıştır. Ayrıca, tüm şubelerin sınıf rehber öğretmenleri, öğrencileriyle pazartesi ve cuma günleri “Değerlendirme Görüşmeleri” gerçekleştirmişlerdir.

30 Mart tarihinden itibaren;

 • 12. sınıf öğrencilerimizle süreç dersler bazında konulara göre tekrarlar ve soru çözümleri ile devam etmiş olup 12. sınıf öğrencilerimize online deneme sınavı uygulanmaktadır.
 • 11. sınıf öğrencilerimizin programlarına ek olarak yabancı dil dersleri yerleştirilmiştir. Bu süreçte DSD II çalışmaları planlandığı gibi sürdürülmektedir.
 • Hazırlık, 9 ve 10. sınıf öğrencilerimiz de 11. ve 12. sınıf öğrencilerimiz gibi Google Hangouts Meet üzerinden online derslere başlamışlardır. Günlük akış, saat 10.00’da başlayarak saat 13.25’de sona ermektedir. Günlük programda 40 dakikadan 4 canlı ders (konu anlatımı ve soru çözümü) yer almaktadır. Ayrıca Google Classroom üzerinden ödev, video ve materyal gönderimi devam etmektedir.
 • Hazırlık, 9.,10.ve 11.sınıflarımızda yabancı dil dersleri canlı olarak sürdürülmektedir. Yabancı diller bölümümüzün Uzaktan Eğitimde Yabancı Diller yazısında da belirtildiği gibi sertifika ve diploma sınavlarına hazırlık sürdürülmeye devam etmektedir.
 • Tüm sınıflarımızda online quiz uygulamaları başlamıştır.
 • Tüm derslerimizde yoklama alınarak, öğrencilerimizin devamsızlıkları takip edilmekte ve ders devamlılığında sorun olan öğrenci ve velilerimizle rehberlik birimi tarafından görüşmeler gerçekleşmektedir.
 • Her hafta seviye öğretmenleriyle değerlendirme toplantıları yapılmakta ve ders programlarında gerekli güncellemeler yapılmaktadır.

UZAKTAN EĞİTİMDE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ

ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesi Yabancı Diller Bölümü olarak uzaktan eğitim sürecinde 30.03.2020 tarihi itibariyle derslerimizi online platform üzerinden işlemeye başladık. Amacımız 2019-2020 Akademik eğitim-öğretim yılı başında dinleme, okuma, yazma ve konuşma alanlarında planlamış olduğumuz kazanımları öğrencilerimize uzaktan eğitimle de edindirmeye devam etmektir.

Online derslerimizde aynı sınıf ortamında olduğu gibi ders kitaplarımızın interaktif uygulamaları, power-point sunumları, videolar, çalışma kağıtları, dinleme metinleri ve sözlü anlatımlar kullanılmaktadır. Uzaktan yaptığımız bu eğitimlerde öğrencilerimizin yıl sonunda gelmeleri gereken seviyeye ulaşmaları için gerekli program ve çalışmalar, süreç içinde öğrenci ihtiyaçları doğrultusunda güncellenerek devam etmektedir.

Ödevlendirmeler ve materyal paylaşımlarına Google Classroom üzerinden devam edilerek öğrencilerin ödevlerini zamanında teslim etmeleri konusundaki hassasiyet aynı okulda olduğu gibi sürdürülmektedir. Yapılması planlanan uluslararası sınavlara yönelik çalışmalara da çevrim içi derslerimizde öğrencilerimiz, uzaktan eğitim materyalleri ile desteklenerek devam edilmektedir.

Uzaktan eğitimde esas olan öğrencinin yüksek bir farkındalıkla sorumluluklarını yerine getirmesi ve belirlenen süreyi en iyi şekilde kullanmasıdır. Bunun için dikkatini dağıtacak görsel veya işitsel malzemeyi önceden çalışma alanından uzaklaştırması önemlidir.

Bu zor günleri hep birlikte, dayanışma içerisinde aşmak dileğiyle sağlıklı günler dileriz.

UZAKTAN EĞİTİM PROTOKOLÜ

TANIM: Bu protokol, olağanüstü bir durum yaşandığında okulların kapatılması durumunda devreye girecek olup online öğrenme süreci konusunda beklentileri ve yönergeleri içermektedir.

AMAÇ: ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesinde eğitim teknolojilerindeki bilgileri nasıl yönettiğimize ve bunlara nasıl eriştiğimize rehberlik eden protokollerin tanımlanmasıdır. Bu protokol sayesinde herhangi bir teknolojinin sorumlu kullanımının, toplanan veri türlerinin ve bu verilerin nasıl kullanıldığının; öğretmenlerin, yöneticilerin bireysel derslere veya kullanıcı kayıtlarına nasıl ve ne zaman erişebileceği konusuna açıklık ve şeffaflık getirilmektedir. Bu protokol, tüm öğretmen, yönetici ve öğrencilere dijital kayıtlara erişimin nasıl ve ne şekilde sağlanacağının yanı sıra öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilere düşen sorumlulukları da özetlemekte ve belirtmektedir.

KAPSAM: ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerini, velilerini, öğretmenlerini, okul yöneticilerini ve bilgi işlem birimi çalışanlarını kapsamaktadır.

 1. GMAIL HESAPLARI
  1.1. Eğitim öğretim yılı başlamadan okul kayıtları tamamlandıktan sonra tüm öğrencilerimize ait Gmail hesapları bilgi işlem birimi tarafından açılmaktadır.1.2. Açılan hesaplara ait kullanıcı adı ve şifreleri eğitim öğretim yılı başında sınıf öğretmenleri tarafından öğrencilerimizle paylaşılmakta ve öğrencilerimizden ilk olarak kullanıcı şifrelerini değiştirmeleri istenmektedir.1.3. Öğrencilerimize ait mail hesapları velilerimizle paylaşılmamaktadır. Burada velisi ile bilgi paylaşımı öğrencilerin inisiyatifindedir.1.4. Kullanıcı adı ve şifresiyle ilgili sorun yaşayan öğrencilerimiz bilgi işlem birimine yönlendirilmektedir.1.5. Öğrencilerin şifrelerini unutmaları durumunda hesaplarına ait şifre sıfırlanmakta yeniden şifre tanımlanmaktadır.1.6. Öğrenci hesaplarına ait oluşturulan ilk şifreler herhangi bir yerde arşivlenmemektedir.

  1.7. Tüm öğretmenlerin mail hesapları okuldaki ilk iş günü açılmaktadır. Öğretmen ve yöneticilerin hesapları sözleşmeleri devam ettiği sürece açık kalmaktadır.

  1.8. Öğrencilerimizin mezuniyetleriyle birlikte veya okuldan ayrılmaları durumunda 5 iş günü içinde mail hesapları kapatılmaktadır. Bu süre içinde öğrencilerimizin kendilerine ait dokümanları Google hesaplarından kendi arşivlerine almaları beklenmektedir.

 2. GOOGLE CLASSROOM TANIMLAMA VE İŞLEYİŞ2.1. Her öğretmen kendi dersine ait dersin sınıfını eğitim öğretim yılı başında öğrenci sınıf listeleri doğrultusunda oluşturur.2.2. Öğretmenler, oluşturdukları sanal sınıflarda tüm dokümanların paylaşımlarını yıl içinde sürekli olarak yaparlar. Öğrenciler, sanal sınıf üzerinden gelen ödevlerini zamanına uygun olarak sisteme yüklerler.2.3. Sanal sınıflarda uygun görülmesi durumunda bir okul yöneticisi de bulunmaktadır.2.4. Öğretmenlerin sanal sınıfları acil durumlarda zümre başkanlarıyla da paylaşılmaktadır. 2.5. Buradan paylaşılan dokümanlar KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) dahilinde arşivlenmekte ve okul dışı şahıslarla paylaşılmamaktadır.2.6. Sanal sınıflar eğitim öğretim yılı sonunda kapatılmaktadır.
 3. GOOGLE DİJİTAL VATANDAŞLIK VE GÜVENLİK KURSU3.1. Tüm öğretmenlerimiz eğitim-öğretim yılı başında Google araçları ve dijital vatandaşlık ile ilgili hizmet içi eğitimler alırlar.3.2. Eğitim öğretim yılı boyunca Eğitim Teknolojileri Koordinatörümüzün liderliğinde hizmet içi eğitimlere devam edilmektedir.
 4. ADiV@ PROJESİ İLE DİJİTAL VATANDAŞLIK EĞİTİMLERİ4.1. Hazırlık, 9.sınıf ve 10.sınıf öğrencilerimize Eğitim Teknolojileri Koordinatörümüz tarafından ADİV@ (ALKEV Dijital Vatandaşlık) eğitimleri verilmiştir.4.2. Öğrencilerimiz online yapılan sınavdan başarılı olanlar ADİV@ rozeti almışlar; kendi cihazlarını okula getirebilme ve derslerde kullanabilme imkanına sahip olmuşlardır.4.3. ADİV@ rojeti alan öğrencilerimizin cihazları okulun WiFi ağına dahil edilmiştir.
 5. TURNITIN (Okul Akademik Dürüstlük Politikası-İntihal Önleme Programı)5.1. Eğitim öğretim yılı başında öğrenci sınıf listeleri doğrultusunda öğrencilerimizin Turnitin hesapları açılmaktadır.5.2. Her öğretmen kendi dersine ait sınıf listelerini kendileri oluşturmaktadır.5.3. Öğrenciler, verilen ödevlerini yönergeler doğrultusunda ve verilen süre zarfında sisteme girmek durumundadırlar. Teslim süresine uygun davranmak ödev değerlendirme kriterlerinin en önemlilerindendir. Öğrencilerin performans notlarına direk etkisi bulunmaktadır.5.4. Sistem yüklenen doküman ile ilgili veri tabanında ve internette bulduğu bilgiler ışığında alıntı ve kaynak gösterimi süreçlerini dikkate alarak dokümana ait bir intihal yüzdesi vermektedir. Akademik Dürüstlük Politikamız gereği intihal yüzdesini her öğretmen kendi süreçleri içinde değerlendirir. İntihal kurallarına uygun davranmak ödev değerlendirmesinin önemli kriterlerindendir. Öğrencilerin performans notlarına direk etkisi bulunmaktadır.5.5. Öğrencilerimizin mezuniyetleriyle birlikte veya okuldan ayrılmaları durumunda 5 iş günü içinde mail hesapları kapatılmaktadır. Bu süre içinde öğrencilerimizin kendilerine ait dokümanları Google hesaplarından kendi arşivlerine almaları beklenmektedir.
 6. GOOGLE HANGOUTS MEET6.1. Uzaktan eğitim sürecinde derslerin canlı olarak yapılabilmesini sağlayan Google araçlarımızdandır.6.2. Her sınıfın günlük ders saati planına göre Google Takvim üzerinden öğrenci ve dersin öğretmenine “meet daveti” gönderilmektedir.6.3. Olağanüstü durumlarda davetlerin tamamı tek bir kişinin kontrolüyle gerçekleştirilir.6.4. Davetliler, sınıfa ait mail grubu, dersin öğretmeni ve duruma bağlı olarak zümre başkanından oluşmaktadır.6.5. Dersler, kayıt altına alınmakta olup tüm kullanıcıların izni dahilinde gerçekleştirilmektedir. 6.6. Ders kayıtları yönetici tarafından arşivlenerek ilgili ders öğretmeni ile paylaşılır. Kayıt derslerin paylaşımı talep eden öğrencilere yapılır.
 7. UZAKTAN EĞİTİMDE İZLENECEK KURALLAR7.1. Öğrenciler kendilerine Google Classroom üzerinden gönderilen ödevleri belirtilen gün ve saate kadar sisteme yüklemelilerdir.7.2. Ders materyalleri ders öğretmenleri tarafından Google Classroom’a 09.00-12.00 arası yüklenmelidir.7.3. Ödev ile ilgili okul kuralları, uzaktan eğitimde de geçerlidir.7.4. Canlı derslere katılım zorunluluğu bulunmaktadır. Her ders yoklamalar alınmakta olup herhangi bir nedenden dolayı derslere katılamayan öğrenci öğretmenine gerekçelerini mail yoluyla bildirmelidir. Ders yoklamaları haftalık olarak veliler ile Google Drive üzerinden paylaşılacaktır.7.5. Canlı derslerde sınıf kurallarının çoğu geçerlidir. Öğrenciler, dersin akışını bozacak herhangi bir davranış sergilediği ve öğretmenin uyarısına rağmen bu davranışa devam etmesi halinde ilgili dersin sisteminden çıkarılacaktır. Veliler bu konuda bilgilendirilecektir.

  7.6. Bazı sınavlar, mini sınavlar ya da ders içi değerlendirmeler online olarak yapılabilecektir. Sınavların belirlenen sürede tamamlanması gerekmektedir. Bu süre zarfında bir sorun yaşayan öğrenci velisinin öğretmenine gerekçesini bildirme zorunluluğu bulunmaktadır.

  7.7. Öğrenciler, çalışmaları ile ilgili herhangi bir sorusunu her zamanki gibi öğretmenlerine mail yoluyla ya da Google Classroom üzerinden yazarak sorabileceklerdir.

  7.8. Öğretmenler öğrencilerden mail yoluyla ya da Google Classroom üzerinden gelen sorulara 09.00-16.00 saatleri arasında dönüş sağlayacaklardır.

  7.9. Öğrenciler ile sınıf seviyeleri bazında Whatsapp grupları kurulmuş olup öğrencilerimiz canlı dersler ya da uzaktan eğitimde yaşayabilecekleri herhangi bir sorunda grupta bulunan yöneticiden 10.00-18.00 saatleri arasında bilgi alabileceklerdir.

 8. UZAKTAN EĞİTİMDE DERS PROGRAMI OLUŞTURMA8.1. Her sınıf seviyesinin ihtiyacına yönelik olarak hazırlanır.8.2. Ders süreleri en fazla 60 dakika, en kısa 40 dakika olarak planlanır.8.3. Soru çözüm saatleri ihtiyaca göre 40-90 dakika arasında gerçekleştirilir.8.4. Derslerin en az %80’i canlı, en fazla %20’si video kayıt ve materyal paylaşımı şeklinde olmaktadır.8.5. Derslerin başlama saatleri sınıf seviyelerinin ihtiyacına göre programlanmaktadır.

  8.6. Her haftanın bitiminde ders öğretmenleri ve bölüm başkanlarıyla değerlendirme toplantıları yapılmaktadır. Toplantılarda, verimlilik üzerine görüşler alınırken derse devam, öğrenci katılımındaki verimlilik, ödev yapma alışkanlıkları, bağlantı ile ilgili yaşanabilecek konular görüşülmektedir.

  8.7. Öğrencilerin ekran başında kalma süreleri yapılan programlara göre günlük en fazla 300 dakika olacaktır.

  8.8. Ders programları her hafta güncellenebilecektir.

 9. UZAKTAN EĞİTİMDE MÜFREDAT9.1. Derslerin sayısı uzaktan eğitim süreci göz önüne alındığında kademeli olarak artırılacaktır.Öncelikle öğrencilerin sürece alışmaları beklenmektedir.9.2. Tüm derslerde müfredat yılın sonuna kadar planlandığı şekilde tamamlanabilecektir.
 10. UZAKTAN EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME10.1. Süre tanımlı online açık uçlu ya da test sınavları yapılacaktır.10.2. Sınavların belirtilen süre zarfında tamamlanması gereklidir. Ancak bağlantı ile ilgili bir sorun yaşandığında gerekçesiyle birlikte öğretmene mail yoluyla bilgi verilmelidir.10.3. Yapılan sınavlar ile ilgili puanlama yapılacaktır. Ancak buradaki amacın, not vermek değil öğrenmenin gerçekleşip gerçekleşmediğini sorgulamak olduğu unutulmamalıdır.10.4. Puanlar, gerekli olduğu takdirde e-okul sistemine girilmek üzere öğretmenlerin kendi sisteminde arşivlenecektir.
 11. UZAKTAN EĞİTİMDE ÖDEVLER11.1. Tüm ödevler öğretmenlerin belirttikleri süre zarfında online olarak teslim edilmelidir. 11.2. Ödevler ile ilgili anlaşılmayan bir durum olduğunda öğretmenler ile mail yoluyla ya daGoogle Classroom üzerinden iletişime geçilmelidir.11.3. DAP ödevleri belirtilen sürelerde daha önceden belirtilen kriterlere uygun olarak teslim edilmelidir.11.4. Ödevler ile ilgili okul kuralları uzaktan eğitimde de geçerlidir.11.5. Ödevlerin tamamı Google Classroom üzerinden 09.00-12.00 saatleri arasında verilecektir.

  11.6. Öğrencilere ödevlerinin teslimi için en az 24 saat süre verilecektir.

 12. UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRENCİLERİMİZDEN BEKLENTİLERSevgili Öğrenciler, sizden
  • Her gün için zaman çizelgesi oluşturmanızı,
  • Günlük rutinlerinizi oluşturacağınız zaman çizelgesi içinde gerçekleştirmenizi,
  • Tüm derslerinize zamanında girmenizi,
  • Derslerinizde belirtilen kurallara uymanızı,
  • Dersleriniz sırasında materyallerinizin yanınızda olmasını,
  • Süreç ile ilgili yaşadığınız sıkıntılar ile ilgili öğretmen ve okul yöneticileriniz ile iletişime geçmenizi,
  • Ödevlerinizi belirtilen süre içinde yapmanızı,
  • Varsa bazı eksiklerinizi tamamlamak için bu süreci olumlu olarak değerlendirerek verimli hale getirmenizi,
  • Ders sırasında uygun kıyafetlerinizi giymenizi,
  • Dersleri dikkatle dinlemenizi, varsa sorularınızı sormanızı,
  • Ders sırasında öğretmenleriniz ve arkadaşlarını ile sabırla ve saygıyla iletişim kurmanızı,
  • Dersler ve süreç ile ilgili öğretmenlerinize ve okul yöneticilerinize geri bildirim vermenizi,
  • Her gün günlük tekrar çalışmalarınızı yapmanızı,
  • Tekrarlarınız sırasında anlamadığınız bir yer olduğunda öğretmeninizle iletişime geçmenizi,
  • Katılamadığınız dersler ile ilgili gerekçenizi öğretmeninize mail olarak bildirmenizi önemle rica ediyoruz.
 13. UZAKTAN EĞİTİMDE VELİLERİMİZDEN BEKLENTİLERDeğerli Velilerimiz, sizden
  • Uzaktan eğitim süreci ile ilgili gönderilen mailleri detaylıca okumanızı,
  • Öğrencilerimizin ders programını sizlere gönderilen sms linkinden takip etmenizi,
  • Sorularınız olduğunda öğretmenlerimiz ya da okul yöneticilerimiz ile iletişime geçmenizi,
  • Öğrencilerin online dersleri takip edebilmeleri için gerekli altyapının hazırlığı ile ilgili çalışmaları gerçekleştirmenizi,
  • Öğrencilerimize uygun ortamı sağlamanızı,
  • Öğrencilerimizin günlük rutinlerine devam etmeleri için onlara evdeki sorumluluklarını hatırlatmanızı,
  • Derse devamsızlıklarıyla ilgili geri bildirimlerimize dönüş sağlamanızı önemle rica ediyoruz.

UZAKTAN EĞİTİMDE REHBERLİK

Milli Eğitim Bakanlığı’nın kararı ile uzaktan eğitime geçilen bu süreçte, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi de vereceği desteği online olarak yürütmektedir.

30 Mart haftası itibariyle Covid-19 ile ilgili alınan önlemlerin ve sosyal izolasyon sürecinin devam etmesi durumunda uygulanan ve uygulanmaya devam edilecek online psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri:

 1. Online Sınıf Rehberlik Dersleri: Hazırlık, 9, 10 ve 11.sınıf öğrencilerimiz ile belirlenen haftalık ders programı içerisinde bulunan rehberlik ders saatlerinde “Google Hangouts Meet” uygulaması üzerinden görüşmeler gerçekleştirilir. Öğrencilerimiz okuldan fiziksel olarak uzak olsak da, süreç okuldakine benzer bir şekilde ilerlerler ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimi ihtiyaç duyduklarında öğrencilerin yanındadır.Yapılan rehberlik derslerinde;
  • Evde öğrencilik sürecine adaptasyon
  • Bu sürecin öğrencimizde uyandırdığı duygu, düşünce, kaygılar ve baş etme yöntemleri
  • Evden sürdürülecek akademik çalışmalarda verimli olmaları için yapılması gerekenler
  • Evde oluşturabilecek rutinler üzerinde durulur.
 2. Online Bireysel Öğrenci Görüşmeleri: Öğrencilerimiz ihtiyaç duyduklarında Psikolojik danışmanlık ve Rehberlik Birimine e-posta üzerinden ulaşabilir ve öğrencimizle iletişime geçilerek “Google Hangouts Meet” üzerinden görüşmek üzere randevu oluşturulur.
 3. Online Bireysel Veli Görüşmeleri: Velilerimizin karşılaştığı zorluklarda velilerimize destek olabilmek için online bireysel veli görüşmeleri gerçekleştirilir. Öğrencinin adını soyadını, sınıfını, görüşmek istediğiniz konuyu belirttiğiniz bir e-posta ile Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi’ne ulaşılabilir. Veli ile iletişime geçilerek “Google Hangouts Meet” üzerinden, görüşmek üzere randevu oluşturulur.
  • Hazırlık, 9, ve 10. sınıfların psikolojik danışman ve rehber öğretmeni Nilgün ŞEKERCİ’nin eposta adresi: sekerci@alkev.k12.tr
  • ve 12. sınıfların psikolojik danışman ve rehber öğretmeni Şeyda KAYA’nın eposta adresi: seyda.kaya@alkev.k12.tr
  • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi Koordinatörü Yeter GÜMÜŞ’ün eposta adresi: gumus@alkev.k12.tr
  • YKS Koordinatörü Neşe Uygur’un eposta adresi: neşe.uygur@alkev.k12.tr
 4. Mentör Öğretmen – Öğrenci Görüşmeleri: Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi koordinatörlüğünde sınıf öğrencilerimizle yürütülen mentorlük çalışmaları bu dönemde de devam eder. Mentor öğretmenlerimiz, öğrencimizle WhatsApp aracılığıyla düzenli görüşmelerine devam ederek sürecin sınava hazırlık açısından etkin ve verimli geçirilmesi konusunda destek olur.
 5. Bireysel Takip ve Destek Programı: Sınava hazırlık sürecinde 12 sınıf öğrencilerimize destek olmak amacıyla her öğrenciyle haftada bir olacak şekilde “Google Hangouts Meet” üzerinden görüşmeler planlanır. Buna ek olarak 12. Sınıf öğrencilerimizin desteğe ihtiyaç duydukları her anda telefon, mail, WhatsApp gibi diğer iletişim araçlarıyla da görüşmelere devam edilir. Bu çalışma Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi ve YKS Koordinatörü ile işbirliği içinde yürütülür.
 6. Instagram yazıları: ALKEV instagram sayfası üzerinden aralıklarla bilgilendirici kısa yazı paylaşımları yapılır.
 7. Webinar: Sürecin uzaması durumunda velilerimizle, ihtiyaç dahilinde online seminer ya da online paylaşım toplantıları düzenlenir.

ÇEVRİM İÇİ GERİ BİLDİRİM VE VELİ GÖRÜŞMELERİ

Velilerimize uzaktan eğitim sürecine yönelik her ders bazında dersin işleniş biçimi, müfredatın değerlendirilmesi, öğrencinin akademik, devamsızlık durumu, ödev sorumluluğu ve niteliği, süreç içinde gerçekleştirilen ölçme değerlendirme sonuçları ile ilgili öğretmen değerlendirmeleri K12 Net üzerinden ulaştırılmıştır.Bu bilgilendirmenin ardından Google Form üzerinden alınan veli talepleri doğrultusunda Google Hangouts Meet üzerinden toplam 675 müdür yardımcısı-öğretmen-veli görüşmesi gerçekleştirilmiştir.