MENÜ

Beden Eğitimi

Beden Eğitimi derslerimizin genel amacı öğrencilerimizin Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, bedensel, ruhsal ve zihinsel yönden yetişmelerini, sporun getirdiği dostluk, kardeşlik ve centilmenlik duygularının ön plana çıkararak bunları yaşam biçimi haline getirmelerini sağlamaktır.

Öğrencilerin çeşitli spor branşlarını tanıdıkları, olimpizm anlayışı ve fair-play duygularını geliştirdikleri derslerimizde bilgi ve becerilerini arttırmaya yönelik, temel teknik ve esneklik çalışmalarına yer verilmektedir.

Sportif branşlara yönlendirmenin de yapıldığı derslerimizde öğrencilerimizi spor yapmaya isteklendirme, onları bir takımın parçası haline getirme ve sorumluluk bilinci kazandırma hedefi güdülmektedir. Ayrıca besyo hazırlık kurslarımızda açılmıştır. Özellikle gençlik yıllarının başlarında öğrencilerimizin enerjilerini doğru yerlere yönlendirmeleri ve bu alanda kendilerini göstermeleri son derece önemlidir.