MENÜ

Fen Bilimleri

FİZİK

Genel Hedeflerimiz

Öğrencilerimiz,

 • Fizik biliminin temel kavram, ilke ve becerilerini kazanır, bu bilgi ve becerileri öğrenmenin ötesinde diğer alanlara transfer eder ve ilişkiler kurar.
 • Fizik dersinin içerdiği formül ve kavramları birdenbire önüne çıkan ve sorgusuz kabul etmesi gereken modeller olarak kabul etmeyip, ispata ve iknaya dayalı olarak öğrenir.
 • Fizik bilimindeki gelişmeleri ve beklenmedik sıçramaları fark eder ve nedenleri üzerine yorum yapar.
 • Bilimsel bilginin mutlak doğru olmadığını, belirli sınırlar içerisinde geçerliliklerini koruduklarını ve çoğu defa zamansal olabildiğini örnekleriyle kavrar.
 • Gözlem, deney ve araştırma yaparak, ulaştığı sonuçları matematiksel ve sözel olarak yorumlar.
 • Fizik dersinde öğrendiklerini günlük hayatta karşılaştığı olayları açıklamak da kullanır.

KİMYA

Genel Hedeflerimiz

Öğrencilerimiz,

 • Kimya biliminin temel kavram, ilke ve becerilerini kazanır, bu bilgi ve becerilerini gündelik hayatta, sağlık alanında, çevre sorunlarıyla ilgili olayları açıklamada kullanır.
 • Kimya biliminin ve bilimsel bilginin gelişim sürecini anlayarak, kimyasal teknolojileri de kullanarak bunları toplum, çevre ve hayat kalitesi açısından değerlendirir.
 • Bilimsel bilginin mutlak doğru olmadığını, fakat geçerli olduğu dönemde gerçeğe en yakın bilgi olduğunu fark eder.
 • Gözlem, deney ve araştırma yaparak, ulaştığı sonuçları matematiksel ve sözel olarak yorumlar.
 • Kimya dersinde öğrendiklerini günlük hayatta karşılaştıkları problemleri çözmede kullanır.

BİYOLOJİ

Genel Hedeflerimiz

Öğrencilerimiz,

 • Kişisel yetenekleri çerçevesinde, insanın oluşumundan ölümüne kadar cereyan eden biyolojik ve kültürel konuları öğrenir, çok yönlü yetişir ve iyi bir karakter kazanır.
 • Yaşadığı ortamdaki konumunun belirlenmesinde ona yardımcı olacak doğaya karşı bilinçli, yardımsever ve kendi varoluşunun gereği yapıcı olur.
 • Algılama, düşünme ve yardımlaşma kabiliyetlerini gelişir.
 • Gözlenen obje ve olayları doğru algılama, isimlendirme, düzenleme ve yorumlama gibi durumları öğrenir.

Fen Bilimleri Laboratuvar Çalışmaları

Fen Bilimleri konularının kavranmasında laboratuvar çalışmalarının önemli çok büyüktür. Deney yapmadan Fen Bilimlerinin gerçek anlamda öğrenilmesi oldukça güçtür. Laboratuvar çalışmalarıyla öğrencilerimizin Fen Bilimlerin temel ilkelerini keyif alarak öğrenmeleri ve adeta formüllere temas etmeleri amaçlanmaktadır.

İyi bir laboratuvar deneyimi ile öğrencilerimizin;

 • Bilimsel yöntemi uygulayarak öğrenmelerini,
 • Edindikleri bilgileri sınama yeteneği edinmelerini,
 • İlgili konu parçasına dair çok yönlü bakış açısına sahip olmalarını,
 • Ölçme araç gereçlerini gerektiği gibi kullanmalarını, ulaştıkları verileri grafik ve tablolarla ifade etmelerini,
 • Sonuçları yorumlayıp raporlama becerisi kazanmalarını hedefliyoruz.
Kayıt Başvuru Formu için tıklayın 2019 Lise Ön Kayıt Başvuru bilgileri için tıklayın