MENÜ

İngilizce

Günümüzde dünyanın farklı yerlerinde kişisel veya toplumsal ihtiyaçlarımız olan bilgi alışverişi yapabilmek, ekonomik ve sosyal ilişkiler yürütebilmek için en az bir yabancı dili konuşabilmek zorunlu hale gelmiştir. Gelecekte de öğrencilerimiz yine aynı ihtiyaçlar doğrultusunda sadece kendi ülkelerinde değil dünyanın farklı yerlerinde birçok farklı nedenden dolayı iletişim halinde olacaklardır. Bu bakımdan, bugün bütün dünya tarafından evrensel dil olarak kabul edilen İngilizceye hâkim olmak oldukça önemlidir. Bu bilinçle amacımız, Almancanın yanı sıra Avrupa dil kriterlerine uygun ve öğrenci yakınsal gelişim alanına hitap eden, farklı kültürlere ön yargısız yaklaşabilen, interaktif çalışma disiplinine sahip, diller ve kültürler arası farkındalığı yüksek, diller arasında transfer yapabilen, analitik düşünen ve proaktif, bir üst öğretim kurumuna ve uluslararası dil sınavlarına hazır, otonom öğrenmeyi içselleştirmiş bireyler yetiştirmektir.

Öğrenen merkezli öğretim yaklaşımı ile öğrencilerimizin Hazırlık sınıfından itibaren akademik becerilerinin gelişimlerinin yanında kişisel gelişimlerinin desteklenmesi programın temel hedeflerini oluşturur. Bunlar;

 • Öğrencilerin konuşma, yazma, okuma ve dinleme yoluyla kelime bilgisini artırmak ve dil bilgisini doğru kullanmalarını sağlamak,
 • Farklı bağlamlarda hedef dili etkin ve akıcı bir şekilde kullanmalarını sağlamak,
 • Metin analizi yapabilmelerini, edebiyat derslerinde çeşitli eserleri okuyarak okuma alışkanlığı kazanmalarını ve gelecekte de bu alışkanlığı sürdürmelerini sağlamak,
 • Çeşitli materyaller ve bağlamlarla öğrencilerin dili içselleştirme sürecini sağlam bir temele oturtmak,
 • Bağımsız düşünme becerisini geliştirmek,
 • Öğrencilerin kültürel gelişimini sağlamak, onları okumaya teşvik etmek,
 • Eleştirel düşünme ve araştırma becerilerini geliştirmek ve yaratıcı düşünceyi teşvik etmektir.

Lise Hazırlık sınıfından itibaren yoğun ders saatleri ve etkili dersler çerçevesinde İngilizce öğretimi gerçekleşmektedir. Program, ana ders (MC) ve Edebiyat dersleri olmak üzere yapılandırılmıştır. Ana derslerde kelime ve gramer bilgileri geliştirilirken; dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerine odaklanılmaktadır. Edebiyat derslerinde ise öğrenciler farklı metin türlerini ve bu metinlerin sosyo-kültürel yönlerini analiz ederler. Edebi eserlerin dönem ve yazarlarını öğrenmek, dönemin toplumsal, politik yapısını incelemek, yeni düşünceler üretebilme yeteneğini geliştirmek, tartışma, anlama, değerlendirme ve yorumlama yeteneklerini geliştirmek, öğrencilerimizde geliştirmek istediğimiz ana hedeflerimizdendir.

DERS İÇİ GENEL ÇALIŞMALAR

 1. Dinleme ve anlama becerisini destekleme ve geliştirme:
  Öğrencilerin seviyelerine ve konu bütününe uygun dinleme parçaları ve uluslararası sınavlardan modellerle dinleme ve anlama becerilerini geliştirmelerine destek verilir.
 2. Okuma becerisini destekleme ve geliştirme:
  Öğrencilerin seviyelerine uygun özgün konularda metinler ve uluslararası sınavlardan modellerle okuma, anlama ve yorumlama becerilerini geliştirmelerine destek verilir. Buna ek olarak her sınıf seviyesinde okul dışında devam eden okuma, yorumlama ve sunma alanlarına destek sağlayan etkinliklere yer verilir.
 3. Yazma becerisini destekleme ve geliştirme:
  Öğrencilerin seviyelerine uygun yönergeler verilerek yazılı ifade gücünü destekleyen özgün yazı çalışmaları yapılır. Öğrencilerin ayrıca akademik yazma becerilerini geliştirecek tüm yazı türlerine yer verilir.
 4. Konuşma becerisini destekleme ve geliştirme:
  Öğrencilerin seviyelerine konu bütününe uygun konuşma, tartışma ve yorumlama ortamları hazırlanır ve öğrencilerin kendilerini ifade etmeleri sağlanır.

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARIMIZ

Öğrencilerin gelişimleri; proje sunumları, yazılı sınavlar, uluslararası sınavlar ve model testler, düzenli aralıklarda yapılan kelime testleri, hafta içi ve hafta sonu proje temelli ödevleri gibi pek çok ölçme ve değerlendirme aracı ile ölçülür. Ölçme ve değerlendirme sonuçları dikkate alınarak tamamlayıcı veya pekiştirici çalışmalar planlanır ve yürütülür.