MENÜ

İngilizce

Günümüzde dünyanın farklı yerlerinde kişisel veya toplumsal ihtiyaçlarımız olan bilgi alışverişi yapabilmek, ekonomik ve sosyal ilişkiler yürütebilmek için en az bir yabancı dili konuşabilmek zorunlu hale gelmiştir. Gelecekte de öğrencilerimiz yine aynı ihtiyaçlar doğrultusunda sadece kendi ülkelerinde değil dünyanın farklı yerlerinde birçok farklı nedenlerden dolayı iletişim halinde olacaklardır. Bu bakımdan, bugün bütün dünya tarafından evrensel dil olarak kabul edilen İngilizceye hakim olmak oldukça önemlidir. Bu bilinçle amacımız, Almancanın yanı sıra Avrupa dil kriterlerine uygun ve öğrenci yakınsal gelişim alanına hitap eden, farklı kültürlere ön yargısız yaklaşabilen, interaktif çalışma disiplinine sahip, diller ve kültürler arası farkındalığı yüksek, diller arasında transfer yapabilen, analitik düşünen ve proaktif, bir üst öğretim kurumuna ve uluslararası dil sınavlarına hazır, otonom öğrenmeyi içselleştirmiş bireyler yetiştirmek ve bu yetiştirme sürecinde onlara rehberlik etmektir.

DERS İÇİ GENEL ÇALIŞMALAR:

1. Dinleme ve anlama becerisini destekleme ve geliştirme:
Öğrencilerin seviyelerine ve konu bütününe uygun dinleme parçaları ve uluslararası sınavlardan modellerle dinleme ve anlama becerilerini geliştirmelerine destek verilir. 10. Sınıf itibari ile ayrıca ‘Note taking’ çalışmalarına yer verilir.

2. Okuma becerisini destekleme ve geliştirme:
Öğrencilerin seviyelerine uygun özgün konularda metinler ve uluslararası sınavlardan modellerle okuma, anlama ve yorumlama becerilerini geliştirmelerine destek verilir. Buna ek olarak her sınıf seviyesinde okul dışında devam eden okuma, yorumlama ve sunma alanlarına destek sağlayan ‘Okuma Çemberi’ etkinliklerine yer verilir.

3. Yazma becerisini destekleme ve geliştirme:
Öğrencilerin seviyelerine uygun yönergeler verilerek yazılı ifade gücünü destekleyen özgün yazı çalışmalar yapılır. Öğrencilerin ayrıca akademik yazma becerilerini geliştirecek yazı etkinliklerine yer verilir.

4. Konuşma becerisini destekleme ve geliştirme:
Öğrencilerin seviyelerine konu bütününe uygun konuşma, tartışma ve yorumlama ortamları hazırlanır ve öğrencilerin kendilerini ifade etmeleri sağlanır.

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARIMIZ:

Öğrencilerin gelişimleri proje sunumları, yazılı sınavlar, uluslararası sınavlar ve model testleri, düzenli aralıklarda yapılan kelime testleri, hafta içi ve hafta sonu proje temelli ödevleri gibi pek çok ölçme ve değerlendirme aracı ile ölçülür. Ölçme ve değerlendirme sonuçları dikkate alınarak tamamlayıcı veya pekiştirici çalışmalar planlanır ve yürütülür.

Kayıt Başvuru Formu için tıklayın 2019 Lise Ön Kayıt Başvuru bilgileri için tıklayın