MENÜ

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme-Değerlendirme Misyonumuz

Öğrenme süreçlerini takip ederek öğrenci, okul idaresi, öğretmen ve velilerimizin; öğrencilerimizin akademik alandaki öğrenme eksikliklerinin farkına varmalarını sağlamak, tamamlama ve destek çalışmalarına rehberlik etmek, öğrencilerin üniversite giriş ve diğer sınavlardaki başarılarına destek olmak, temel varlık sebebimizdir.

Ölçme-Değerlendirme

Temel düşüncemiz; her öğrenci her türlü yeni kazanımı, kendi bireysel gelişim çizgisinde öğrenebilir. Burada önemli olan, öğrencinin iyi tanınması ve öğrenme sürecine karşılıklı olarak duyarlı yaklaşılmasıdır. Yıllardır yapılan en büyük hata, öğrencileri “sınav ve not kaygısına sürüklemek”tir.

Okulumuzda bu yanılgıya düşmemek için çok titiz davranılmakta ve “sınav” kavramı öğrencilere, bir korkutma veya disiplin aracı olarak değil, bir geri bildirim aracı olarak gösterilmektedir. Sınav, soru, test bir araçtır; amaç değil. Amaç, her ders için belirlenmiş olan kazanımlara ne derecede ulaşıldığını, öğrenmenin ne kadarının gerçekleştirildiğini saptayabilmek yani öğrencilerin neleri, ne kadar öğrendiğini belirlemek ve sonuçlarına göre gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktır. Bu nedenle öğrenci – öğretmen – sistem açısından ölçme – değerlendirme yapılır ve ölçme değerlendirmenin sonucunda da “Durum Saptaması” ile kazanımlarla sonuçlar karşılaştırılır. Sonuç olarak öğrenci, lise sonrası eğitimini Türkiye de veya yurt dışında devam ettirmek istediğinde eksiksiz bir alt yapıyla yoluna devam eder.