MENÜ

Fen Bilimleri

Fen Bilimleri dersi, bireylerin çevresini anlayarak etkileşimde bulunmalarını ve bilimsel düşüncenin temel ilkelerini benimsemelerini teşvik eder. Öğrencilere bilgiyi sorgulama, araştırma ve açıklama yetenekleri kazandırarak, onları analitik düşünme ve problem çözme konusunda güçlendirir. Fen Bilimleri dersleri, bilimsel bilgiyi matematik, teknoloji ve mühendislikle entegre ederek gerçek dünya problemlerine çözümler üretmeyi öğrenmelerini sağlar. Amacımız, öğrencileri üst düzey düşünme becerileriyle donatarak, buluş yapma ve inovasyon gerçekleştirme yetenekleriyle donanmış fen okuryazarı bireyler olarak yetiştirmektir.

Fen Bilimleri Zümremiz bu misyon ışığında hedeflerini belirlemiş, uygulamalarını planlamıştır.

  • Fen bilimleri dersleri UbD ve UdL çerçevesinde planlanarak uygun bir şekilde tasarlanmaktadır. Öğrencilerin belirli bir konu veya beceri hakkında gerçek dünya durumlarını simüle ederek uygulama yapmalarını gerektiren performans görevleri öğrencilere teorik bilgileri pratik uygulamalara dönüştürme, problem çözme becerilerini geliştirme ve yaratıcı düşünme yeteneklerini kullanma fırsatı sunmaktadır.
  • Bilimsel çalışmanın temeli olan “Bilimsel Araştırma Basamakları” nın öğretilmesi ve içselleştirilmesi adına, yapılan tüm deneylerde “Bilimsel Araştırma Basamakları” uygulanmaktadır. “Bilimsel Araştırma Basamakları” nı kullanmayı içselleştirmiş, bilimsel çalışmalar yapmaya istekli öğrencilerimizin, danışman öğretmenleri rehberliğinde hazırladıkları projelerle yurt içindeki ve yurt dışındaki proje yarışmalarına katılmaları sağlanmaktadır.
  • Laboratuvar ortamında yapılan deney ve gözlemlerde tam öğrenmenin gerçekleşmesi ve öğrencinin öğrendiklerini çevresinde gözlemledikleri ile doğru olarak ilişkilendirmesini sağlamak için laboratuvar derslerinde, nöropsikolojik okul modeline uygun olarak hazırlanmış Deney Etkinlik Kitapçıkları kullanılmaktadır. Böylelikle tam öğrenmenin gerçekleşmesi için öğrencilerin yaptıkları deneyler üzerinde daha derinlemesine düşünmeleri sağlanmaktadır. Uygulamalı olarak deney sınavları gerçekleştirilmektedir.
  • Fen Bilimleri dersi kapsamında oluşturulan kulüp çalışmalarımızda belirlenen temalar doğrultusunda ulusal ve uluslararası fen bilimleri sınavları, proje yarışmalarına yönelik çalışmalar yapılmaktadır Öğrencilerin fen bilimleri konularıyla yaşamları arasındaki ilişkiyi kurmalarına rehberlik edilmekte, çevrelerindeki malzemeleri kullanarak deneyler, tasarımlar ve uygulamalar keyifli bir şekilde gerçekleştirilerek, soyut kavramların somutlaştırılmasına ortam hazırlanmaktadır.
  • Fen Bilimleri dersinde öğrenilen bilgilerin gerçek yaşamda tecrübe edilmesini sağlamak ve günlük hayata transfer etmek amacıyla ünite kazanımlarına uygun olarak belirlenen geziler gerçekleştirilmektedir.
  • Bilim okuryazarlığı kapsamında kütüphane birimi ile birlikte belirlenen bilimsel kitaplar öğrencilere okutulmakta ve atölye çalışmaları yapılmaktadır. Bu sayede akademik dürüstlük, eğitimde etik ve değerlerin korunmasını sağlamak, öğrencilerin bilgiyi adil ve saygın bir şekilde elde etmelerini teşvik etmek ve güvenilir bir öğrenme ortamı oluşturulmaktadır.
  • Öğrencilerin derse olan ilgilerinin devamlılığını sağlamak adına, gelişen teknolojik uygulamalar yakından takip edilerek, derslerimizde kullanılmaktadır.