MENÜ

Fen Bilimleri

Teknolojideki gelişmelerden haberdar olan ve teknolojiyi kullanabilen, merak eden, çevresinde gözlemlediklerini teorik bilgilerle açıklayabilen, açıklayamadıklarını da oluşturduğu hipotezlerle adım adım sonuca ulaştırabilen, çevreyi tüketmeden üretim yapmaya teşvik eden, deney ve gözlemlerle laboratuvar ortamında keyif alarak yaparak ve yaşayarak öğrenebilen, fen okuryazarı öğrenciler yetiştirmek temel varlık sebebimizdir.

Fen Bilimleri Zümremiz bu misyon ışığında hedeflerini belirlemiş, uygulamalarını planlamıştır.

  • Bilimsel çalışmanın temeli olan “bilimsel araştırma basamakları”nın öğretilmesi ve içselleştirilmesi adına, yapılan tüm deneylerde “bilimsel araştırma basamakları” uygulanmaktadır. Ayrıca bilimsel düşüncenin geliştirilmesi amacıyla Londra Bilim Müzesi iş birliği ile Bilgi Üniversitesi Çocuk İstanbul tarafından gerçekleştirilen “Gizemli Kutular” (Mystery Boxes) atölye çalışmasına katılım sağlanmaktadır. “Bilimsel araştırma basamakları”nı kullanmayı içselleştirmiş, bilimsel çalışmalar yapmaya istekli öğrencilerimizin, danışman öğretmenleri rehberliğinde hazırladıkları projelerle yurt içindeki ve yurt dışındaki proje yarışmalarına katılmaları sağlanmaktadır.
  • Dünyada üzerinde en çok durulan kavramlardan biri olan STEM; Science-Fen, Technology-Teknoloji, Engineering-Mühendislik ve Mathematics-Matematik alanlarının baş harflerinden oluşmakta ve bu alanların birbirine entegre edilmesiyle gerçekleştirilmektedir. Projeler üretebilen, dünya ile rekabet edebilen öğrenciler yetiştirmek amacıyla derslerimizde fen ve matematiğin teknoloji ve mühendislik alanlarıyla birleştirildiği STEM uygulamaları yapılmaktadır.
  • Laboratuvar ortamında yapılan deney ve gözlemlerde tam öğrenmenin gerçekleşmesi ve öğrencinin öğrendiklerini çevresinde gözlemledikleri ile doğru olarak ilişkilendirmesini sağlamak için laboratuvar derslerinde, nöropsikolojik okul modeline uygun olarak hazırlanmış Deney Etkinlik Kitapçıkları kullanılmaktadır. Böylelikle tam öğrenmenin gerçekleşmesi için öğrencilerin yaptıkları deneyler üzerinde daha derinlemesine düşünmeleri sağlanmaktadır.
  • “Sorgulayan Beyinler” kulübünde belirlenen temalar doğrultusunda deneyler, tasarım ve uygulamalar keyifli bir şekilde gerçekleştirilmekte ayrıca teknorobot kitlerle çalışılmaktadır. Öğrencilerin fen bilimleri konularıyla yaşamları arasındaki ilişkiyi kurmalarına rehberlik edilmekte, çevrelerindeki malzemeleri kullanarak deneyler yapmalarına olanak sağlanmakta ve soyut kavramların somutlaştırılmasına ortam hazırlanmaktadır.
  • Fen Bilimleri dersinde öğrenilen bilgilerin doğal ortamlarında gözlemlenmesi ve tecrübe edilmesini sağlamak için ünite kazanımlarına uygun olarak belirlenen geziler ve kamplar gerçekleştirilmektedir. Gezilerin amacının pekiştirilmesi için her gezi sonrasında “Geziden İzler” etkinlik kartları doldurulmaktadır. 5.sınıflar düzeyinde İzmir Uzay Kampı, 6.sınıflar düzeyinde Doğada Bilim Kampı-1, 7.sınıflar düzeyinde Doğada Bilim Kampı-2 düzenlenmektedir. Bu kamplarda öğrenciler bilim insanlarıyla tanışma, bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırmalar yapma, değişik ekosistemleri, nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve bitki örneklerini doğal ortamlarında görme, gökyüzünü gözlemleyebilme, uzayda yaşamın nasıl olduğunu öğrenme ve pek çok ilginç deney ve etkinlik yapma fırsatı bulmaktadırlar.
  • Bilimsel süreli yayınların okunmasını alışkanlık haline getirmek için öğrencilerimizin BİLİM ÇOCUK DERGİSİ abonelikleri eğitim öğretim yılının başında bizim tarafımızdan yapılmaktadır. Yıl boyunca okudukları bu dergilerin içeriklerinden hazırlanmış soruların bulunduğu, öğrencilere tatlı bir rekabet yaşatacak “KİM BİLİYOR?” bilgi yarışması dönem sonlarında olmak üzere yılda iki kez düzenlenmektedir.
  • “Bilim İnsanı Olmak…” duvar panosuda, bilim insanlarının kişilik özellikleri vurgulanarak, her ay bir bilim insanının hayatı ve bilime kattığı en önemli buluşu tanıtılmaktadır. Ayrıca bu çalışma ile öğrenciler farklı hayatları tanımakta ve önemli kişilik özelliklerinin farkına varmaktadır.
  • Öğrencilerin derse olan ilgilerinin devamlılığını sağlamak adına, gelişen teknolojik uygulamalar yakından takip edilerek, derslerimizde kullanılmaktadır.
  • Tam öğrenmenin gerçekleştiğinden emin olmak adına GDS (Genel Değerlendirme Sınavı), KDS (Kazanım Değerlendirme Sınavı), Yazılı Sınavlar ve LGS deneme sınavları yapılmakta, sonuçları değerlendirilmekte ve sonrasında belirlenen öğrencilerle destekleyici çalışmalar yapılmaktadır.