MENÜ

Matematik

Doğanın muazzam kitabının dili matematiktir.” Galileo

Matematik zümresi olarak hedefimiz; matematiğin bir düşünce ve ilişkiler sistemi olduğunu kavrayabilen, kendine özgü bir dili ve gizemi olduğunu anlayabilen, bu dili ve gizemi keşfetmekten keyif alabilen öğrenciler yetiştirmektir. Bilişsel ve davranışsal düzeyi ne olursa olsun matematiğe karşı olumlu bir bakış geliştirmek matematikte başarının anahtarıdır.

 “Matematik düzen, simetri ve limitleri ortaya koyar ve bunlar güzelliğin en muhteşem formlarıdır.” Aristoteles

Matematik, sadece bir ders değildir. Bazen alışveriş yapmak istediğinizde bazen internetten satın almak istediğimiz abonelik seçeneğinin daha uygun olduğunu hesaplarken bazen de bir çiçekteki dizilişte, gökyüzünde, güzel bir müzikte karşımıza çıkar matematik. Bakış açımızı değiştirmek ve bunları keşfetmek için ön yargılarımızdan kurtulmak gerekir. Matematik zümresi olarak en önemli hedefimiz, öğrencilerimize bu bakış açısını kazandırmak ve öğrencilerimizin bu ön yargılarından kurtulmalarını sağlamaktır.

Bu hedefler doğrultusunda okulumuzda uygulanan matematik programı; öğrenciyi aktif kılmak, öğrenme sürecinde daha fazla sorumluluğa yöneltmek, öğrenmeye odaklanmasını sağlamak, yapılan değerlendirmelerde sadece sonucun değil sürecin de önemini benimsetmek üzerine kurulmuştur.

Her sınıf düzeyinde belirlenen hedefler; öğrencilerimizin gereksinimleri dikkate alınarak eylem ve faaliyetlere dönüştürülür.

Tüm sınıflarımızda kullanılan akıllı tahtalar matematik derslerimizde aktif olarak kullanılır. Öğrencilerimizin öğrendikleri konuyu somutlaştırmalarını sağlamak amacıyla modellemeleri oluşturabilecekleri interaktif programlar kullanılır. Örneğin; şekiller incelenirken “mathigon” programı, geometri konuları işlenirken desmos programı kullanılır. Öğrencilerden de bu programları kullanma becerileri edinmeleri beklenir. Her sınıf düzeyinde tablet destekli interaktif dersler de programımızda yer almaktadır.

Haftalık ders programlarında her sınıf düzeyi belirli periyotlarla matematik sınıfında ders işler. Bu derslerde manipulatif materyal destekli, öğrencinin modelini kendi oluşturarak, keşfederek öğrenme imkânı bulduğu, analiz yeteneğini geliştirdiği matematik etkinlikleri ve sorularının analiz edildiği etkinlikler düzenlenir.

Matematiğe ilgisi olan ve matematiği farklı yönleriyle de ele almak isteyen öğrencilerimizin üst düzey düşünme becerilerini daha da geliştirmek amacıyla İleri Matematik çalışması, Matletizm Kulübü ve Olimpiyat çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası yarışmalara katılım sağlanmaktadır.

ALKEV Özel Okullarında öğrencilerimiz, 5. sınıftan 8. sınıfa kadar gelişerek devam eden, öğrenci gelişiminin her sınıf düzeyinde takip edildiği süreklilik gösteren bir programa dahil edilmektedir. Bu çalışmaların temelinde, matematik müfredatının her sınıf düzeyindeki kazanımlarının öğrencilerimiz tarafından eksiksiz şekilde öğrenilmesi vardır. Öğrenme süreci belli aralıklarla yapılan ölçme değerlendirme verilerinin değerlendirilmesi, öğrencilere bire bir destek çalışmalarının yapılması ile devam eder. Her öğrenciye bu süreçte kendi ihtiyaçları doğrultusunda akademik destek ve motivasyon çalışması yapılır.