MENÜ

Matematik

Matematiğin “Sadece zeki olan kişiler başarır.” mitinden bağımsız bir düşünce ve ilişkiler sistemi olduğunu kavrayabilen, kendine özgü bir dili ve gizemi olduğunu anlayabilen, bu dili ve gizemi keşfetmekten keyif alabilen; bilişsel ve davranışsal düzeyi ne olursa olsun matematiğe karşı olumlu bir bakış geliştirip diğer disiplinlerle ve günlük yaşamıyla ilişkilendirebilen bireyler yetiştirmek, temel varlık sebebimizdir.

“Matematik ne işimize yarar?”

Matematik, var olan pozitif bilimlerin ortak dilidir.

Kazandırdığı problem çözme ve düşünme becerisiyle öğrencinin gelişimine çok yönlü katkı sağlayarak, yaşamını anlamlandırır ve kolaylaştırır. Matematik, sadece bir ders değildir. Bazen bakkalın hesap defterinde, bazen elimizde parayla almak istediğimizde, bazen bir çiçekteki dizilişte, bazen gökyüzünde yani her yerdedir. Bunları keşfetmek için bakış açımızı değiştirmek, önyargılarımızdan kurtulmak gerekir. Matematik zümresi olarak bizlerin en önemli hedefi öğrencilerimize bu bakış açısını kazandırmak ve önyargılarından kurtulmalarını sağlamaktır.

Bu hedefler doğrultusunda uygulanan matematik programı, öğrenciyi aktif kılmak; kendi öğrenme süreci açısından daha fazla sorumluluğa yöneltmek; öğretmeye değil öğrenmeye odaklamak, değerlendirmede sonucun yanı sıra sürecin de önemini benimsetmek üzerine kurulmuştur.

Her sınıf düzeyinde belirlenen hedefler; sınıf düzeyi gereksinimleri dikkate alınarak eylem ve faaliyetlere dönüştürülür.

Tüm matematik programı sınıflarda akıllı tahta sistemi ile işlenir. Öğrencilerin öğrendikleri konuyu somutlaştırmalarını sağlamak amacıyla modellemeleri oluşturabilecekleri interaktif programlar kullanılır. Örneğin aritmetik ortalama işlenirken excel programı, geometri konuları işlenirken geo-cebra programı kullanılır. Öğrencilerden de bu programları kullanmaları beklenir. Her sınıf düzeyinde tablet destekli interaktif dersler programda yer almaktadır.

Haftalık ders programlarında her sınıf düzeyi belli periyotlarla matematik dersliğinde ders işler. Bu derslerde manipulatif materyal destekli, öğrencinin modelini kendi oluşturarak, keşfederek öğrenme imkanı bulduğu, analiz yeteneğinin geliştiği “matematik saati” ve “ayın oyunu” etkinlikleri düzenlenir.

ALKEV Özel Okullarında öğrencilerin 8. sınıf ortak yazılıya hazırlık çalışmaları, 5. sınıftan 8. sınıfa kadar gelişerek devam eden bir program ile oluşturulmuştur. Bu çalışmaların temelinde, yazılı konularının her sınıf düzeyindeki kazanımlarının her öğrenci tarafından kusursuz bir şekilde öğrenilmesi vardır. Öğrenme süreci belli aralıklarla yapılan ölçme değerlendirme verilerinin değerlendirilmesi, öğrencilere bire bir destek çalışmalarının yapılması ile devam eder. Her öğrenciye bu süreçte kendi ihtiyaçları doğrultusunda akademik destek ve motivasyon çalışması yapılır.