MENÜ

Matematik

“Doğanın muazzam kitabının dili matematiktir.”  Galileo

Matematik zümresi olarak amacımız; matematiğin bir düşünce ve ilişkiler sistemi olduğunu anlayabilen, kendine özgü bir dili ve gizemi bulunan, bu dili ve gizemi keşfetmekten keyif alan öğrenciler yetiştirmektir. Matematik başarısının anahtarı, bilişsel ve davranışsal düzeyden bağımsız olarak olumlu bir bakış açısı geliştirmektir.

“Matematik düzen, simetri ve limitleri ortaya koyar ve bunlar güzelliğin en muhteşem formlarıdır.” – Aristoteles

Matematik; sadece bir ders değildir, hayatın her alanında karşımıza çıkar. Alışveriş yaparken, internet üzerinden abonelik seçeneklerini karşılaştırırken veya doğadaki düzeni anlamaya çalışırken matematikle karşılaşırız. Bakış açımızı değiştirmek ve bu matematiksel ilişkilere derinlemesine bakabilmek için ön yargılardan kurtulmamız gerekmektedir. Matematik zümresi olarak temel hedefimiz, öğrencilere bu bakış açısını kazandırmak ve matematiğe olan ön yargılarının ortadan kalkmasını sağlamaktır.

Bu hedefler doğrultusunda okulumuzda uygulanan matematik programı; öğrencilere aktif rol alma fırsatı sunar, öğrenme sürecinde daha fazla sorumluluk almalarını sağlar ve sadece sonuçların değil sürecin de önemli olduğunu vurgular.

Her sınıf seviyesi için belirlenen hedefler, öğrencilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak eylem ve etkinliklere dönüştürülür. Tüm sınıflarda, matematik derslerinde öğrencilerin matematiksel kavramları somutlaştırmalarına yardımcı olmak için interaktif programlar ve modellemeler kullanılır. Örneğin, şekil analizi için “mathigon” ve geometri konuları için “desmos” programları öğrenciler tarafından kullanılır ve bu programları kullanma becerileri kazanmaları beklenir.

Haftalık ders programları, her sınıf seviyesi için periyodik istasyon çalışmalarını içerir. Bu çalışmalar, öğrencilerin matematiği somut bir şekilde deneyimlemelerine ve analitik düşünme becerilerini geliştirmelerine olanak tanır.

Matematiğe ilgi duyan ve matematiği derinlemesine öğrenmek isteyen öğrenciler için İleri Matematik ve Destination Imagination gibi ek çalışmalar sunulur. Bu çerçevede ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmak fırsatı sağlanır. Aynı zamanda, Matematik Oyunbazları ve MathTrek gibi çalışmalarla öğrencilerin matematikle eğlenmelerine ve matematiğin gizemini keşfetmelerine destek olunur.

ALKEV Özel Okullarında, öğrenciler 5. sınıftan 8. sınıfa kadar sürekli takip edilen bir programın parçasıdır. Bu çalışmaların merkezinde, her sınıf seviyesindeki matematik müfredatının eksiksiz bir şekilde öğrenilmesi vardır. Öğrenme süreci; düzenli ölçme değerlendirme verilerinin analizi, öğrencilere özel destek çalışmaları ve motivasyon sağlama üzerine kurulmuştur.