MENÜ

YKS Kurulu

Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT)’nden oluşan sınav sürecinde başarı, etkin bir lise öğrenimin yanı sıra, sistemli ve etkin bir üniversite hazırlık çalışmasının, TYT ve AYT’ye yönelik kapsamlı bir hazırlığın da yapılmasına bağlı.

Okulumuzda, öğrencilerimizin, TYT ve AYT’de başarılı olabilmeleri ve istedikleri üniversite ve bölümlere girebilmelerini sağlayabilmek amacıyla “Üniversite Hazırlık Birimi” içinde, öğrencilerimize yönelik yapılan tüm çalışmaların, test ve deneme sınavlarının değerlendirileceği “YKS Kurulu” oluşturduk.

– Bu birim, Lise Müdürü, Müdür Yardımcısı, Ölçme ve Değerlendirme Birim Yöneticisi ve Uzmanı, Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen, Yurtiçi Üniversite Danışmanı, Akademik Bölüm Başkanları, Öğrenci YKS Mentörleri ve Ders Öğretmenlerinden oluşur.
– Kurul üyesi olan öğretmenler TYT/AYT Deneme Sınavları sonuçlarının ölçme değerlendirme birimi tarafından açıklanmasının hemen ardından okul genelinde ve tek tek sınıf  ile her öğrenci için ayrı ayrı değerlendirmeler yapar.
– Ölçme değerlendirme biriminin çıkarmış olduğu deneme sınav sonuçlarının üzerinden yorum yapar.
– Sınav sonuçları ışığında, sonraki çalışmalar için gerekli önlemleri ve yapılması gerekenleri önerir.
– Kariyer danışmanı, yurtiçi üniversite danışmanı ya da rehberlik birimi ile görüşme yapması gereken öğrencileri belirler.